30 skådare, 30 arter – och glögg

Publicerad av webbgruppen den

Lusseskådning vid Stureholm, foto Bo Jacobson

30 hängivna skådare – 30 härliga fågelarter blev resultatet när KOF bjöd på Lusseskådning vid Stureholms våtmark den 12 december. Snön och lyktorna lyste upp denna vädermässigt ganska gråmulna dag.

Dagens besökare uttryckte glädje över att kunna ”ses” trots att pandemin fortsatt håller sitt grepp om oss. Glögg och pepparkakor gjorde sitt för att hålla värmen och humöret uppe.

Lusseskådning vid Stureholm, foto Totta Sandberg
Lusseskådning vid Stureholm, foto Totta Sandberg

Under våra timmar vid plattformen passerade som sagt 30 skådare på ett ansvarsfullt sätt och även om inte alla såg allt så kunde vi räkna till 30 olika fågelobsar när vi vid 14-tiden packade ihop för denna gång.

Vi fick bland annat se en pilgrimsfalk sittande i en trädtopp bara en liten bit ifrån oss och tre havsörnar som flög förbi. Två större hackspettar höll hov och en blandflock av björk- och rödvingetrastar rastade i träden bakom plattformen. Trädkrypare och nötväcka genomsökte trädstammarna i närheten och i bortre dammen kunde man se bläs- och gräsand. Några steglitser sökte föda i tistlarna intill.

Lusseskådning vid Stureholm, foto Bo Jacobson

Fågelmatningen besöktes frekvent av blåmesar, talgoxar, pilfinkar och gulsparvar. En liten kungsfågel hördes och visade sig helt hastigt.

Stort tack till alla som kom och delade dagen och till alla som bidrog till dagens, i vårt tycke, lyckade arrangemang! Ingen nämnd och ingen glömd. Markägaren Lars Brunnström tackades med en flaska vin för att han så välvilligt upplåtit gårdsplanen framför herrgården som parkering.

God Jul och Gott Nytt År!

Text: Annelie Dahlqvist
Foto: Bo Jacobson och Totta Sandberg

Artlista (30 arter)

Bläsand
Gräsand
Storskrake
Rödglada
Havsörn
Ormvråk
Tornfalk
Pilgrimsfalk
Gråtrut
Större hackspett
Gärdsmyg
Koltrast
Björktrast
Rödvingetrast
Kungsfågel
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Pilfink
Bofink
Steglits
Grönsiska
Gulsparv