Ytterligare en minnesvärd dag eftersom hela 102 gråsiskor fångades och ringmärktes – foto: Henrik Johansson

En härlig novembermorgon och förmiddag vid dammarna. Svaga ljumma vindar, ett lite lagom kompakt molntäcke, stundtals uppsprickande med behagligt värmande solglimtar och till detta överraskande god fågeltillgång.

Märkning under senhösten har under tidigare säsonger ej prioriterats med undantag av fjolåret då det gjordes enstaka insatser i oktober och början av november. Årets satsning har visat sig lyckad och fångstmässigt i mångt och mycket överträffat våra förväntningar.

Ytterligare en minnesvärd dag lades till handlingarna med 181 nymärkningar fördelade på 15 olika arter, inte minst eftersom hela 102 gråsiskor fångades och ringmärktes. Det var blott andra gången som vi under en dag märkte fler än 100 individer av en och samma art! (Det förra rekordet sattes för övrigt 21 september ifjol då 101 järnsparvar ringmärktes).

Ytterligare trevligheter i fångsten var säsongens tredje kungsfiskare, två östliga gransångare som vi bedömde vara fullgoda “tristis” samt innevarande säsongs sjätte nya märkart, nämligen en ung rödvingetrast. För övrigt dagens fjärde fångade trastart.

En av totalt fem fångade järnsparvar var märkt med främmande svensk ring och en gärdsmyg som vi själv märkte i november ifjol kontrollerades. Under säsongen har vi kontrollerat över 130 fåglar som märkts vid dammarna tidigare säsonger. En summa vi inte varit uppe i tidigare men som till stor del förklaras av att årets verksamhet är den mest omfattande hittills.

I dammarna fortsatt gott om simänder, framförallt bläsänder med kanske upp emot 400 ex. Bland dessa en del krickor samt enstaka skedänder och snatteränder samt 1 par brunänder. En havsörn drog över liksom en fin flock tofsvipor, vattenrall hördes och en ensam skäggmes flög mellan dammarna. I det milda novembervädret uppehöll sig dessutom en handfull större brunfladdermöss födosökande över området vilka bjöd på fin uppvisning.

Runt ringmärkningsbordet ser vi Henrik, Mårten och Sara – foto: Klas Rosenkvist

Klas, Peder, Sara, Emma och Micke ansvarade på ett föredömligt sätt för att samtliga nät kom upp i tid medan Mårten och Henrik anslöt senare. Besökte märkplatsen gjorde Kajsa och Simon från Lund.

Märkta idag:

Bergfink26
Björktrast11
Blåmes13158
Bofink913
Buskskvätta1
Domherre25
Dvärgsparv1
Gransångare2303
Grå flugsnappare2
Gråsiska102192
Gräshoppsångare32
Grönfink10
Grönsiska72
Grönsångare1
Gulsparv10
Gulärla1
Gärdsmyg1661
Göktyta1
Hussvala1
Hämpling6
Härmsångare21
Järnsparv4484
Koltrast839
Kungsfiskare13
Kungsfågel129
Kärrsångare480
Ladusvala4
Lövsångare255
Mindre hackspett1
Nattskärra2
Näktergal24
Rosenfink1
Rödhake18111
Rödstjärt32
Rödvingetrast11
Rörsångare286
Stare4
Steglits9
Stenknäck1
Större hackspett3
Svarthätta188
Svartvit flugsnappare6
Sädesärla4
Sävsparv140
Sävsångare97
Taigasångare1
Talgoxe99
Taltrast126
Trädgårdssångare64
Trädkrypare4
Trädpiplärka43
Törnskata2
Törnsångare124
Vassångare0
Vattenrall0
Vattensångare0
Ängspiplärka1
Ärtsångare45
SUMMA1813511

Kontroller idag:

Blåmes14
Gransångare18
Gräshoppsångare1
Gulsparv2
Gärdsmyg18
Järnsparv1*12
Koltrast6
Kärrsångare17
Lövsångare1
Näktergal1
Rörsångare20
Svarthätta3
Sävsparv9
Sävsångare3
Talgoxe17
Trädgårdssångare1
Törnsångare7
SUMMA2140
*/ Järnsparv främmande kontroll

Henrik Johansson

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.