99 arter på EuroBirdwatch

Publicerad av webbgruppen den

EuroBirdwatch2023 på Svedberga ängar, foto Totta Sandberg

Helgen 30 september/1 oktober var mängder av fågelskådare ute och spanade i markerna då Euro Birdwatch Day arrangerades i 33 europeiska länder.

I nordvästra Skåne var det Naturskyddsföreningarna i Höganäs och Ängelholm, KOF och Studiefrämjandet som bjöd in till aktiviteter på tre lokaler. Istället för att färdas i grupp, som brukligt på våra exkursioner, kunde deltagarna själv köra till Stureholms våtmark, Svedberga ängar eller Sandön där ledare från de medverkande föreningarna stod för kunskaper och guidning.

Drygt 40 deltagare såg tillsammans 99 arter, se artlista nedan.

EuroBirdwatch2023 vid Stureholms våtmark, foto Gunbritt Linderholm

Stureholm: en fantastisk höstdag med ett ihållande sträck av tättingar, mest bofink (ca 28 000) och ormvråk. Dagens överraskningar var en ung kungsörn (sågs vid tre tillfällen) och en sträckande honfärgad stäpphök. Ingen gråhäger men väl en ägretthäger som rastade en kort stund i våtmarken. Minst fyra havsörnar i olika åldrar var stationära i området och sågs regelbundet. Sammanfattningsvis en härlig dag med mycket fågel i rörelse och totalt noterades 66 arter.

Bengt Andersson, Gunbritt Linderholm. Karl G Nilson och Micke Jönsson

EuroBirdwatch2023 på Svedberga ängar, foto Totta Sandberg

Svedberga: det kom i runda slängar 25 till 30 personer till ladan på Svedberga ängar. Redan under den första timmen var det bra fart på ormvråkar och en hel del bofink med inslag av bergfink. Detta skulle hålla på mer eller mindre resten av dagen. Som vanlig mycket socialt och alla som kom fick sig en skällande hälsing från Görans hund Sigge. Svedbergagänget tackar alla som kom förbi.

Göran Paulsson, Leif Olsson och Totta Sandberg

EuroBirdwatch2023 på Sandön, foto Thomas Wallin

Sandön: dagen började med en kortvarigt rastande ägretthäger och avslutades på samma sätt… däremellan kunde de ca 35 deltagarna spana in ett fint ormvråkssträck, stjärtänder, tre bergänder, blå- och bruna kärrhökar mm. Kungsfiskare och skäggmesar hördes från vassen och ute över Skälderviken var havssulorna riktigt många. En toppskarv rastade bland storskarvarna på Själrönnen och både små- och storlommar passerade. Totalt såg vi 73 arter.

Lisa Lund och Thomas Wallin

Se hela artlistan

Text: Bengt Andersson, Totta Sandberg och Thomas Wallin
Foto: Gunbritt Linderholm, Totta Sandberg och Thomas Wallin