OBS! Årsmötet framflyttat

Publicerad av webbgruppen den


Pga av dålig väderprognos och risk för ökad coronasmitta har styrelsen beslutat att flytta fram årsmötet. Nytt datum meddelas senare.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet.

Hämta handlingar till årsmötet (dagordning och verksamhetsberättelse)
Hämta bokslut för 2020
Hämta revisorernas berättelse
Hämta valberedningens förslag till ny styrelse mm

Plats: flaggstångsängen vid Sandön
Datum och tid: meddelas senare

Kategorier: Nyheter