Årsmötet 2024

Publicerad av webbgruppen den

KOFs årsmöte 2024, foto Totta Sandberg

13 mars: Hotell Erikslund, Varalöv, var som vanligt platsen för vårt årsmöte. Thomas Terne öppnade och hälsade välkommen, vände sig då särskilt till föreningens hedersordförande Lasse Karlsson.

KOFs årsmöte 2024, foto Totta Sandberg
KOFs årsmöte 2024, foto Totta Sandberg

Mötespunkterna klubbades av, verksamhetsberättelsen rullade fram på duken och kassör Annelie kompletterade med den ekonomiska redogörelsen. Revisorerna “tyckte till” och sen var 2023 tillända med ansvarsfrihet.

Vid valpunkterna hade tyvärr valberedningen ingen kandidat till ordförandeposten, varför denna i skrivande stund är vakant. Dock kunde årsmötet välja Helena Kastenbom, Lisa Brange och Hasse Petersson som nya i styrelsen. – Välkomna! Avgående Thomas Terne, Lars Forsén och Johan Åhlén avtackades.

KOFs årsmöte 2024, foto Totta Sandberg
Lars Forsén blir avtackad av Thomas Terne – som sedan själv blir avtackad av Oskar Lindberg.

Mingel och bullfika följde, därpå boklotteri. Kvällen avslutades med bild- o berättarprogram från vackra Georgien – Thomas Terne bakom ord och bild.

Se nya styrelsen här