Blåsig europeisk skådardag

Publicerad av webbgruppen den

Euro Birdwatch 2022. Foto Totta Sandberg

Helgen 1-2 oktober var över 19 000 fågelskådare ute och spanade i markerna då Euro Birdwatch Day arrangerades i 33 länder. Över 4,6 miljoner fåglar räknades in!

I nordvästra Skåne var det Naturskyddsföreningarna i Höganäs och Ängelholm, KOF och Studiefrämjandet som bjöd in till aktiviteter på tre lokaler. Istället för att färdas i grupp, som brukligt på våra exkursioner, kunde deltagarna själv köra till Stureholms våtmark, Farhultsviken eller Sandön där ledare från de medverkande föreningarna stod för kunskaper och guidning.

60-70 deltagare såg tillsammans 83 arter, se artlista nedan.

Euro Birdwatch 2022. Foto Ulrik Alm

Stureholm: blåsigt, men skogen i ryggen gav oss hyfsat lä jämfört med övriga stoppställen. Bra med “storfåglar”, läs rovfåglar, men sämre med småfåglar. Havsörnar över dungarna, en ung pilgrimsfalk gjorde halvhjärtat jaktförsök över dammen. En varfågel höll hela tiden till ute bland torrgranarna i betesmarker. En art som gladde många besökare. Däremot kunde vi inte räkna in någon gråhäger under vårt pass. Originellt för Stureholm, inte heller någon “försenad” ladusvala.

Praktiskt fungerade det väl med omdömesgilla parkeringar från alla gäster. – Och Lars Brunnström på Stureholms gård, som öppnat herrgårdsplan för flera bilar, tackar så mycket för vinflaskan!

Bengt Andersson, Göran Paulsson och Ulrik Alm

Euro Birdwatch 2022. Foto Totta Sandberg

Farhult: besökarna på plattformen i Farhult blev utsatta för en jobbig nordanvind, som dessutom tilltog. Men några besökare kom trots allt förbi, närmare bestämt tretton stycken. Bland dem ett par tjejer som inte var medlemmar och som hade sett evenemanget på Facebook. Stora mängder gäss var i farten, kanske uppemot 5 000 enligt Lars-Bertil – mest vitkindade gäss. Svarthakad buskskvätta sågs på en stängselstolpe och en stenfalk kom farande nästan rakt över oss. Vi fick uppleva en jakt av en ung havsörn som slog en trolig gräsand borta på Jonstorpssidan av viken. Några havssulor sågs ute i viken. Tårögda av vinden vandrade hemåt efter en trevlig skådardag.

Lars-Bertil Nilsson, Karl G Nilsson och Totta Sandberg

Euro Birdwatch 2022. Foto Anna-Lena Harmsund

Sandön: soligt men ganska blåsigt när ungefär lika många arter (55) som deltagare spanades in vid Sandön. Väldigt högt vattenstånd gjorde att få vadare sågs men fem havsörnar, en pilgrimsfalk, ägretthäger, sträckande tranor, väldigt många ladu- och två hussvalor samt sex bläsgäss gladde. När vinden tilltog i slutet av obstiden började flera havssulor fiska ute i Skälderviken.

Anna-Lena Harmsund, Lars Hallbeck och Thomas Wallin

Se hela artlistan för dagen

Text: Ulrik Alm, Totta Sandberg och Thomas Wallin
Foto: Ulrik Alm, Totta Sandberg och Anna-Lena Harmsund