Blåsig måndag i Farhult

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Farhult. Foto Thomas Wallin

Höstens första måndagsträff gick av stapeln den 2 augusti vid Farhultsbaden.

Måndagsexkursion till Farhult. Foto Totta Sandberg

I ett strålande eftermiddagsljus gick vi mot fågelplattformen, men kraftigt blåst och högvatten gjorde att det var lite glest mellan fåglarna – frånsett mängder av grågäss.

En gräshoppsångare drog några strofer, en gök kom flygande över vassarna, en skogssnäppa kom rakt över oss samt en tornfalk ryttlade över maderna. Långt ute över Skälderviken fiskade några havssulor.

Starar, myrspov och kråka. Foto Totta Sandberg
Starar, myrspov och kråka. Foto Totta Sandberg

Vandringen gick sedan ner mot stranden där bl.a. cirka 25 myrspovar, en grann kustpipare, gluttsnäppa och några kärrsnäppor sökte föda på revlarna. En stor flock med kentska tärnor (omkring 60 ex) var mycket högljudda.

Måndagsexkursion till Farhult. Foto Totta Sandberg

Vi var 18 deltagare som under Micke Jönssons och undertecknads ledning fick uppleva den fantastiska kvällen.

Text: Totta Sandberg
Foto: Totta Sandberg och Thomas Wallin

Artlista – 45 arter

Knölsvan
Grågås
Vitkindad gås
Gravand
Gräsand
Ejder
Knipa
Fasan
Havssula
Storskarv
Fiskgjuse
Tornfalk
Strandskata
Kustpipare
Kärrsnäppa
Myrspov
Storspov
Drillsnäppa
Skogssnäppa
Gluttsnäppa
Grönbena
Rödbena
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Kentsk tärna
Ringduva
Gök
Tornseglare
Ladusvala
Sädesärla
Stenskvätta
Koltrast
Gräshoppsångare
Lövsångare
Blåmes
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Stare
Steglits
Hämpling
Sävsparv