Blåsig måndagsexkursion

Publicerad av webbgruppen den

Sandön, måndagsexkursion. Foto Anna-Lena Harmsund

Vårens första måndagsexkursion (som under våren följs av åtta till; se programsidan).

Sandön, måndagsexkursion. Foto Anna-Lena Harmsund

Annandag påskdagens aprilväder med snö och blåst förbyttes till en glödande vacker kväll och solnedgång. Fast det var allt annat än vårvarmt när 12 tappra medlemmar samlades för att skåda vid Sandön och Rösan.

Trots kylan ryttlade två nyanlända fiskgjusar över Vegeås mynning, en läcker brun kärrhök jagade lågt och nära över vassen. På det lilla som i det höga vattenståndet var kvar av öns revlar rastade flera strandskator och storspovar. Många ejdrar och småskrakar guppade i vågorna och långt ut tog en stor flock med sjöorrar en runda över Skälderviken.

Flera flockar med starar passerade; förmodligen på väg till övernattning i vassarna borta i Farhult. En stor flock med sädesärlor samlades också för övernattning och två snatteränder samt lika många krickor drog snabbt förbi. Några sävsparvar smög diskret i vassen.

Ledare för kvällens exkursion var Anna-Lena Harmsund, Lars Hallbeck och Thomas Wallin

Text: Thomas Wallin
Foto: Anna-Lena Harmsund och Micke Jönsson

Sandön, måndagsexkursion. Foto Micke Jönsson

Artlista – 36 arter

Knölsvan
Gravand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Ejder
Sjöorre
Knipa
Småskrake
Storskarv
Gråhäger
Röd glada
Brun kärrhök
Fiskgjuse
Strandskata
Tofsvipa
Storspov
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Ringduva
Sädesärla
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Koltrast
Blåmes
Talgoxe
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Stare
Grönfink
Sävsparv