Blåsig vinterfågelrunda

Publicerad av webbgruppen den

Vinterfågelrundan 2023, foto Totta Sandberg

Mycket sol, en hel del vind och många fåglar mötte de ca 50 skådarsugna som gav sig ut på vinterfågelrunda den 19 februari. Det var Naturskyddsföreningarna i Höganäs och Ängelholm, KOF och Studiefrämjandet som bjöd in deltagarna till att själv förflytta sig längs Örnrundan. På fyra platser (Sandön – Stureholm – Svedberga – Tursköp) bjöd ledare från de medverkande föreningarna på kunskaper och guidning.

Vinterfåglarna var inte så talrika denna milda vinter – men de nyanlända vårfåglarna desto fler! 64 arter blev dagens resultat, se artlista nedan.

Vinterfågelrundan 2023, foto Thomas Wallin

Sandön: tre något småfrusna och vindpinade guider blev varma i hjärtat av alla de 40 personer som besökte Sandön under dagen. Vi kände nog alla att vi befann oss i gränslandet mellan vinter och vår. Totalt såg vi 46 arter. Våra trognaste vinterfåglar var på plats; svärtor, sjöorrar, ejdrar, knipor, skrakar och en ung havsörn. Vi får inte glömma alla de storspovar som glädjer oss året runt nu för tiden. Sånglärkor, gravänder, strandskator och tofsvipor berättade för oss att snart är det faktiskt vår på riktigt!

Lars Hallbeck, Mona Hansson och Thomas Wallin

Vinterfågelrundan 2023, foto Lisa Lund

Stureholm: det var full fart på småfåglarna i KOFs fågelmatning och tre större hackspettar höll låda ovanför. Några härliga vårtecken i form av sånglärka, gravand och tofsvipa gladde besökarna och i luften passerade grönsiskor och stjärtmesar. Bland rovfåglarna sågs en havsörn, en duvhök, några glador, ormvråk och tornfalk. 40 arter och 42 besökare och många trevliga samtal summerade dagen vid den soliga våtmarken.

Annelie Dahlqvist, Bengt Andersson, Karl-Erik Söderqvist och Lisa Lund

Vinterfågelrundan 2023, foto Ulrik Alm

Svedberga: ladans robusta väggar kunde erbjuda lä på ena kortsidan. Uppskattat av oss guider och besökare. Roligt när flera relativt nya medlemmar dök upp. Här handlade det om att bekanta sig lite med riktmärkena i landskapet; Tursköp, Svedberga, Stureholm och Sandön där bortom dungarna. Likaså pratade vi en del om kikare, och stationssystemet med “stillastående” besökare gav tillfälle att prova.
Fåglarna då. Jo, storfåglarna ungefär de väntade. På den smärre avdelningen ganska stilla. Saknade t ex bofink och koltrast. Totalt såg vi 18 arter.

Göran Paulsson, Leif Olsson och Ulrik Alm

Vinterfågelrundan 2023, foto Totta Sandberg

Tursköp: trots den bitande nordvästvinden men med mycket sol var det bra omsättning på besökare. I runda tal ca 40 personer kom för att tala om att det var mycket skönare att stå borta vid ladan i solskenet och fika. – Jo, tack för den! Men den sociala kompetensen värmde. Det som stack ut i fågelväg var en pilgrimsfalk. 17 andra arter passerade också.

Karl G Nilsson, Lars-Bertil Nilsson och Tommi Sandberg

Se artlistan för dagen

Text: Mona Hansson, Anneli Dahlqvist, Ulrik Alm och Tommi Sandberg
Foto: Thomas Wallin, Lisa Lund, Ulrik Alm och Tommi Sandberg