Dagsrekord av fångade rödhakar med hela 43 ex – foto: Peder Winding

När vi den 9:e oktober vid halv sju kom till området låg dimman tät över området. Knäppande rödhakar och ringande järnsparvar hördes i luften vilket förvarnade att det kunde finnas en del fågel i området. Och mycket riktigt bra fart under morgonen, rätt jämnt fördelad aktivitet då dimman säkerligen dämpade det hela lite grann. Vid lunchtid hade det klarnat upp helt och aktiviteten stannat av helt varför näten drogs ihop. Då kunde 208 nymärkningar av 11 arter summeras, därtill en äldre kontroll. Dominerade gjorde järnsparv med 75 märkta samt rödhake som med 43 märkta satte ett nytt dagsrekord för lokalen. Tangerat dagsrekord för kungsfågel (11) samt bra fart på blåmes (25).

33 gransångare väl värda att nämna – och än mer den sibiriska gransångaren som fanns ibland dem – foto: Peder Winding

Medan undertecknad satt och märkte första rundans många fåglar hördes vid ett flertal tillfällen taigasångare locka i dungen vid märkplatsen. Trots eftersök och extrauppsatt nät bakom dungen kunde fågeln tyvärr inte återfinnas.


I fält i övrigt en del fågel i rörelse – nämnvärt här fyra svartmesar, sex forsärlor, en sen trädpiplärka, tio mindre korsnäbbar och femtontalet ormvråkar. I dammarna gott om smådoppingar, 25 räknades men antalet var garanterat större.

Bra slit i näten av Klas, Emma och Sara.

– Peder Winding –

Märkta idag:

Idag:Totalt:
Backsvala1
Blåmes2587
Bofink1
Dvärgbeckasin1
Flodsångare1
Gransångare33197
Gräshoppsångare18
Grönfink7
Gulsparv112
Gulärla1
Gärdsmyg929
Göktyta1
Hämpling2
Härmsångare3
Järnsparv75186
Koltrast214
Kungsfågel1112
Kärrsångare266
Lövsångare85
Nattskärra1
Näktergal11
Rödhake4382
Rödstjärt23
Rörsångare121
Sparvhök1
Steglits16
Svarthätta481
Svartvit flugsnappare5
Sädesärla1
Sävsparv324
Sävsångare44
Talgoxe259
Taltrast1
Tornseglare1
Trädgårdssångare61
Trädpiplärka21
Törnskata4
Törnsångare86
Ärtsångare18
SUMMA:2081585

Kontroller idag:

Idag:Totalt:
Blåmes14
Gransångare10
Gräshoppsångare2
Grönfink1
Gärdsmyg1
Härmsångare1
Järnsparv10
Koltrast3
Kärrsångare22
Lövsångare1
Näktergal2
Rörsångare11
Svarthätta3
Sävsparv4
Sävsångare2
Talgoxe16
Trädgårdssångare1
Törnsångare4
SUMMA:288