Efter några blåsiga och ostadiga dygn blev det under gårdagskvällen och natten stabilare och omslag till vindar från sydost, vilket satte fart på sträcket. Ganska kyligt och fuktigt under de första morgontimmarna men allt eftersom en behaglig septemberdag, den 26:e.

Det var tydligt att mycket fågel rastade i området. Järnsparvar, rödhakar, gärdsmygar, bo- och bergfinkar sam taltrastar hördes, och sågs fara mellan buskar och snår. Då vi denna morgon bara var tre personer valdes att begränsa antalet nät till ca 2/3 av den totala kapaciteten.

Relativt jämn fart under hela märkpasset och vid lunchtid kunde 118 individer av 16 olika arter summeras. Dominerade gjorde inte oväntat, så här i slutet av september, järnsparv med totalt 53 märkta.

Ytterligare en järnsparv, med norsk ring, kontrollerades vilket ger en liten hint om varifrån en del av de fåglar som så här års rastar i Hasslarp kommer ifrån – foto: Klas Rosenkvist

Dagens största överraskning stod den dvärgbeckasin för som fastande i ett av näten. Vår hittills andra märkta, den första för övrigt i september för 3 år sedan – foto: Henrik Johansson och Klas Rosenkvist (bild 3).

En annan trevlig art som under morgonen fångades var en ung sparvhök, även det den blott andra märkta under alla de år som verksamheten pågått – foto: Henrik Johansson och Klas Rosenkvist (bild 3).

Förutom de två ovanstående ovanliga märkarterna fångades och märktes årets första bofink, kungsfågel och taltrast.

Två talgoxar som vi märkt tidigare år kontrollerades. En av dessa, en snygg hanne (se ovan) märktes som ungfågel i juli 2017 men har sedan märktillfället inte setts till, förrän idag!

Till dagsprotokollet för övriga observationer lades kattuggla, brun kärrhök, pilgrimsfalk, vattenrall och forsärla. I Fleningedammarna nu gott om simänder – mest bläsänder och krickor men även några sked- och stjärtänder.

Som vanligt en pålitlig och fin insats av både Sara och Klas.

– Henrik Johansson –

Dagens märkningar:

Idag:Totalt:
Backsvala1
Blåmes762
Bofink11
Dvärgbeckasin11
Flodsångare1
Gransångare9164
Gräshoppsångare18
Grönfink7
Gulsparv111
Gulärla1
Gärdsmyg1020
Göktyta1
Hämpling2
Härmsångare3
Järnsparv53111
Koltrast112
Kungsfågel11
Kärrsångare266
Lövsångare85
Nattskärra1
Näktergal11
Rödhake1439
Rödstjärt23
Rörsångare2121
Sparvhök11
Steglits16
Svarthätta977
Svartvit flugsnappare5
Sädesärla1
Sävsparv521
Sävsångare44
Talgoxe257
Taltrast11
Tornseglare1
Trädgårdssångare61
Trädpiplärka21
Törnskata4
Törnsångare86
Ärtsångare18
SUMMA;1181377

Dagens kontroller:

Sävsparven, en hanne, som vi märkte i början av juli men som inte setts till sedan dess. Var har den varit under tiden…? – foto: Henrik Johansson
Idag:Totalt:
Blåmes3
Gransångare10
Gräshoppsångare2
Grönfink1
Gärdsmyg1
Härmsångare1
Järnsparv1*10
Koltrast3
Kärrsångare22
Lövsångare1
Näktergal2
Rörsångare11
Svarthätta3
Sävsparv4
Sävsångare2
Talgoxe25
Trädgårdssångare1
Törnsångare4
SUMMA:386
*/ Järnsparven märkt i Norge

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmar.