Dagfjärilsövervakning

Publicerad av webbgruppen den

Föredrag om Svensk dagfjärilsinventering. Foto Thomas Wallin

När Naturskyddsföreningen Kullabygden den 20 april bjöd in KOFs medlemmar bänkade sig runt tjugofem personer på biblioteket i Höganäs för att lyssna på Lars Pettersson från Lunds universitet. Lars basar för Svensk dagfjärilsövervakning, som syftar till att kartlägga hur det går för Sveriges olika dagfjärilsarter.

Föredrag om Svensk dagfjärilsinventering. Foto Thomas Wallin

Det oerhört intressanta föredraget gav oss inblickar i fjärilarnas liv, aktuell forskning, olika inventeringsmetodik och inte minst utvecklingen för ett urval av Sveriges över etthundra dagfjärilsarter.
Exempel på faktorer som påverkar fjärilarnas antal och utbredning är hur landskapet ser ut t.ex. förekomsten av blomrika ängsmarker och sommartorka. Sommaren 2018 hade stor betydelse för åtskilliga arter och dess påverkan kunde spåras flera år senare. Mer överraskande var parasitsteklars stora roll som predatorer på fjärilslarver – mycket spännande.

Många intressanta frågor kom fram efter föredraget och förhoppningsvis kommer flera av åhörarna starta en egen fjärilsslinga eller -punkt att inventera.

Läs mer om Svensk dagfjärilsövervakning här.

Text: Göran Paulsson
Foto: Thomas Wallin