Dags att betala medlemsavgiften

Publicerad av webbgruppen den

Julen står för dörren och vi lämnar snart ett år som någorlunda återgått till det normala efter flera år med restriktioner som påverkat KOF:s verksamhet.

Nu är det full aktivitet i KOF:s tomteverkstad och Programgruppen lägger i dagarna sista handen vid planen för kommande års aktiviteter. Gå gärna in under ”Föreningen” i menyn ovan och ta del av ”Info från styrelsen” där vi tar upp det viktiga arbete grupperna löpande utför vad gäller fågelskydd m.m.

Håll utkik efter årets sista KOF-blad! Redaktionen för KOF-bladet har jobbat för högtryck för att vi alla ska kunna njuta av trevlig helgläsning.

För att inte missa nästa års spännande aktiviteter kan du redan nu betala medlemsavgiften för 2023. Avgiften är oförändrad; 125 kr för ordinarie medlem och 10 kr för familjemedlem. Betala direkt till föreningens plusgiro 2 24 39-4. Glöm inte att ange namn och kontaktuppgifter. Är du inte medlem kan du lätt bli det här.

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt Skådarår!

Styrelsen

Kategorier: Nyheter