Ung (1k) törnskata – foto: Klas Rosenkvist

5-6 augusti, bra förutsättningar för ringmärkning hela helgen, med molntäcke och svag vind gjorde att vi ville satsa på märkning både lördag och söndag. Det är också extra roligt i augusti när arter som inte häckar på lokalen också passerar under sin färd söderut, tex göktyta och svartvit flugsnappare.

Klas, Henrik och Mårten höll fanan högt bägge dagar medan Peder och Sara anslöt under lördagen.

Delar av bemanningen, Peder, Sara och Henrik – foto: Klas Rosenkvist

Totalt blev det 209 fåglar av 23 arter märkta samt tre gamla kontroller och en främmande kontroll. På söndagen dessutom nytt dagsrekord för rödstjärt med 10 märkta.

Den främmande fågeln var en gammal trädgårdssångare med dansk ring. Blir spännande att se var den är märkt någonstans – foto: Klas Rosenkvist

I fält noterades skräntärna 1, smådopping 10-tal – varav 2 små ungar som matades – två unga gråhakedoppingar, en ad pilgrimsfalk, kungsfiskare 1, två unga rörhönor, havsörn, svartsnäppa, grönbenor och brushanar.

– Klas Rosenkvist –

Märkta säsong 2023:
Art:Fångade idag:Totalt:
Blåmes772
Bofink2
Gransångare3084
Gräshoppsångare16
Grönfink1
Gulsparv2
Gärdsmyg28
Göktyta11
Hämpling3
Härmsångare58
Järnsparv520
Koltrast8
Kråka1
Kungsfiskare1
Kärrsångare48172
Lövsångare521
Näktergal320
Rödbena1
Rödstjärt1430
Rörsångare2349
Skata11
Steglits57
Strandskata3
Svarthätta1028
Svartvit flugsnappare11
Sädesärla1
Sävsparv22
Sävsångare539
Talgoxe347
Taltrast14
Trädgårdssångare925
Törnskata23
Törnsångare2176
Ärtsångare717
SUMMA:209775

Av kontrollerna var en järnsparv också nämnvärd, DH35105 märkt som 2+ 20200723 och kontrollerad 20210807, 20220625 och 20230806 minst 4 år gammal.

Kontroller säsong 2023:
Art:Kontroller idag:Totalt:
Blåmes12
Gransångare13
Gärdsmyg1
Järnsparv18
Koltrast2
Kärrsångare16
Lövsångare2
Näktergal1
Rörsångare3
Svarthätta2
Sävsparv2
Sävsångare4
Talgoxe5
Trädgårdssångare2
Törnsångare1
Ärtsångare1
Summa:355
Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2023) lite närmare.