30 juli (05.30-10.30) – Helg igen och dags för ännu ett märktillfälle. Till en början ganska svaga vindar, lätt dimma och ganska fuktigt i vegetationen. Efterhand uppklarnande, mestadels soligt och ökande vind.

Relativt lugnt med fågel under morgon och förmiddag. Jämfört med senast betydligt fler nät uppsatta vilket bidrog till att 76 fåglar av 17 olika arter fångades och ringmärktes. I fångsten mestadels vuxna årsungar, exempelvis var samtliga av dagens märkta kärrsångare och sävsångare ungfåglar.

I dammarna en rastade ägretthäger, spelande smådopping samt några snatteränder och skogssnäppor.

Medhjälp av Mårten och Klas idag. Här Klas i ”plockningstagen” – foto: Henrik Johansson

Henrik Johansson


Märkta säsongen 2022:
Art:Fångade idag:Totalt:
Blåmes244
Gransångare438
Gräshoppsångare17
Gulsparv4
Gärdsmyg5
Hämpling1
Härmsångare15
Järnsparv213
Koltrast18
Kärrsångare2496
Lövsångare821
Näktergal114
Pilfink1
Rödstjärt14
Rörsångare815
Skrattmås1
Sparvhök1
Strandskata3
Större hackspett1
Svarthätta129
Sävsparv15
Sävsångare816
Talgoxe71
Tofsvipa2
Trädgårdssångare515
Trädkrypare1
Törnsångare722
Ärtsångare19
SUMMA:76452
Kontroller säsongen 2022:

Art:Kontroller idag:Totalt:
Gransångare4
Gärdsmyg1
Järnsparv3
Koltrast1
Kärrsångare8
Lövsångare1
Näktergal1
Rörsångare4
Svarthätta22
Sävsparv2
Sävsångare3
Trädgårdssångare11
Törnsångare2
Summa:133

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2022) lite närmare.