Fågelinfluensan breder ut sig

Publicerad av webbgruppen den

Pilgrimsfalk, Foto: Kenneth Bengtsson, Fågelskydd Spillepeng

Fågelinfluensan breder ut sig i Skåne och Danmark. Såväl tamfåglar som vilda fåglar är drabbade. Sjöfåglar anges av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som bärare av viruset. Den virustyp som härjar, H5N8, kan vara såväl högpatologisk som lågpatologisk bland fåglar. Det innebär att den kan ha mycket hög dödlighet eller passera närmast utan symptom. Viruset korsar inte artbarriären till människa. Enligt uppgift lär det finnas en rapport från Ryssland om fem arbetare på ett hönseri med 40 000 höns. Hönsen smittades och besättningen slaktades. Arbetarna var efteråt serologiskt positiva för viruset, men uppvisade inga sjukdomssymptom.

Sångsvan, Foto: Kenneth Bengtsson, Fågelskydd Spillepeng
Sångsvan, foto Kenneth Bengtsson Fågelskydd Spillepeng

SVA:s hemsida finns en karta som uppdateras kontinuerligt med de fynd av vilda fåglar som skickats in. Fynden markeras som positiva eller negativa för H5N8. På Jordbruksverkets hemsida finns information om vilka och var skyddsåtgärder vidtas för tamfågelbesättningar.

Under 2021, till sista veckan i mars, har 169 vilda fåglar skickats in för analys till SVA. Av dessa var 44 stycken viruspositiva, dvs. 26 procent. Under november till december 2020  testade åtta fåglar av 72 positivt, dvs. 11 procent. Inga positiva fynd gjordes innan dess.

I Skåne är smittan mer utbredd i sydväst, syd och sydost än i nordväst, se SVA:s karta. Inom KOF-området har, fram mot slutet av mars 2021, en spetsbergsgås, en havsörn, en ormvråk, en berguv och en kungsfiskare skickats in. Alla testade negativt utom berguven, som skickades från Helsingborg.

Duvhök, Foto: Kenneth Bengtsson, Fågelskydd Spillepeng
Duvhök, foto Kenneth Bengtsson Fågelskydd Spillepeng

I Danmark breder smittan ut sig enligt en artikel från Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Totalt har sedan oktober 2020 206 fåglar hittats smittade i Danmark enligt artikeln publicerad 10 mars 2021. Totalt har 599 fynd av döda fåglar skickats in, andelen smittade var då 34 procent. Totalt 28 arter har noterats smittade. Särskilt drabbade har pilgrimsfalkar, svanar och gäss varit. I sällsynta fall har man hittat fynd av virustyperna H5N5 och H5N3. Fortsatt sägs nya fynd ”välla in” för analys. Smittan sägs vara den värsta kända hittills.

Smittspridning sker oftast i samband med migrationen under våren. Den avtar vanligen i april till maj när häckningssäsongen drar i gång. Förhoppningar sätts till att detta kan gälla även när det gäller spridningen i år.

Kontakt med Kenneth Bengtsson på Fågelskydd Spillepeng bekräftar bilden av var i Skåne smittan finns. Viss dominans i sydväst och runt Bromölla. Kenneth upplever att smittan varit större och att den nu är på avtagande. Fynd positiva för fågelinfluensan finns även från Stockholmsområdet, Göteborg, Jönköping och Östergötland exempelvis.

Mot bakgrund av smittläget är SVA angelägna att få fynd inskickade och då särskilt av fåglar som uppvisat udda symptom. Lågpatologisk smitta ger enligt SVA ”milda och diffusa symptom som nedsatt allmäntillstånd, ökad dödlighet, blåfärgad hud, sänkt äggproduktion och minskad foderkonsumtion, hosta, andningssvårigheter, ödem i huvud och kam, symptom från nervsystemet, samt diarré”. Den högpatologiska varianten ger ”mycket plötsligt insättande sjukdom med många fåglar som dör akut, eventuellt i kombination med symptom i form av nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit och diarré. Svullet huvud och kam samt blödningar på benen kan ibland också ses. Dödligheten varierar mellan 50 och 100 procent.”

Vill du skicka in fynd så kontakta SVA:s Viltavdelning, så skickar de emballage. SVA står för fraktkostnaden. Frys gärna fyndet innan det skickas i väg.

Text: Lasse Blychert
Foto: Kenneth Bengtsson. Fågelskydd Spillepeng

Kategorier: Nyheter