Fågelsång på Örby ängar

Publicerad av webbgruppen den

KOF - fågelsång på Örby ängar, foto Totta Sandberg

Samlingen för exkursionen den 25 maj var annonserad till Sundsgården men fick ändras en aning. Ledaren Mikael Jönsson och Gun-Britt viftade ner folk – ett drygt 25-tal – till idrottsplatsens parkering. Här fanns bl andra den gode Totta Sandberg som hade ”räddat” ett litet fint bo med sex små ägg från arbetsplatsens lastpallar som behövde rangeras om. Ett bo fodrat med med fina hundhår (?) nere i skålen. Efter lite googlande och dividerande kom vi fram till att sädesärla troligen valt denna olyckliga boplats.

KOF - fågelsång på Örby ängar, foto Totta Sandberg

In bland läande buskagen där Micke lotsade oss mellan läten och dräktkaraktärer. – Minst 5 näktergalar sjöng inom klart nära håll. Men så svåra de är att få ögonen på, trots att de verkar sitta på grannens axel vad avståndet beträffar.

Gransångare, lövsångare och svarthätta fick vi tidigt kontakt med. Senare också kärrsångare, törnsångare, rörsångare, bofink och sävsparv. Strandskator käbblade ute från kusten. Ormvråk och tornfalk över heden. En gök både lät och visade upp i höjd med skjutbanan. Och över Sundsgården pilade – ganska fåtaliga – tornseglare. Ganska nyanlända får man förmoda.

KOF - fågelsång på Örby ängar, foto Totta Sandberg

Öronen fick som sagt i ikväll – och det var ju meningen, temat var fågelsång. Men jag undrar om inte ögonen fick höjdpunkten ändå. En lärkfalk kom klippande från söder och drog igång en hisnande jakt på en svala. Två mästerflygare i imponerande stigningar och lopar. Alla kunde följa! Fantastiskt. Svalan gick segrande ur luftstriden.

Strax efter kl 21 var vi åter på parkeringen. Sa Hej o tack till varandra och Mikael Jönsson.

Text: Ulrik Alm
Artlista: Micke Jönsson
Foto: Totta Sandberg

Artlista – 39 arter

Gräsand 
Fasan
Ormvråk 
Lärkfalk
Tornfalk 
Strandskata 
Gråtrut 
Fiskmås 
Skrattmås 
Havstrut 
Ringduva 
Gök
Tornseglare 
Sånglärka 
Ladusvala 
Hussvala 
Sädesärla 
Järnsparv 
Gärdsmyg 
Näktergal 9
Koltrast 
Trädgårdssångare 
Svarthätta 
Ärtsångare 
Törnsångare 
Rörsångare 
Kärrsångare 
Lövsångare 
Gransångare 
Talgoxe 
Blåmes 
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Bofink
Hämpling 
Grönfink 
Sävsparv