Fågelskådningens dag

Publicerad av webbgruppen den

Fågelskådningens dag på Fredriksdal, foto Christer Strid
Fågelskådningens dag på Fredriksdal, foto Christer Strid

En av årets begivenheter som KOF ofta deltar i, är Fågelskådningens dag. Ett årligt återkommande arrangemang som äger rum i början av maj över hela Sverige. Då ges tillfälle att få njuta tillsammans av härliga naturupplevelser, inte minst för fågelentusiasterna.  

Traditionen bjuder – för KOF:s del – att detta arrangemang görs i samarbete med Fredriksdals trädgårdar och så blev det även i år. Ca 30 fågelarter blev sedda under några förmiddagstimmar för de ca 30 deltagarna som hade mött upp vid entrén, alltså en art per deltagare.

I sakta mak strövade vi runt området under pedagogisk ledning av Ulrik Alm. Vi fick bl.a. lära oss den gemensamma nämnaren för fåglarna (=fjädrar), hur många arter det finns i världen (ca 10 000) och hur många arter som setts i Sverige (ca 500, varav ca 250 mer eller mindre häckar regelbundet i landet).

Fågelskådningens dag på Fredriksdal, foto Christer Strid
Gråkråka, rörhöna resp ringduva, foto Christer Strid

Det blev flera stopp under vägs för att snappa upp fågelsång och förhoppningsvis knyta ihop denna med en lämplig fågelart i kikarfältet. En grannlaga uppgift. Sjungande arter (och en del sedda också för den del) som noterades var bl.a. koltrast, bofink, rödhake, gärdsmyg, lövsångare, gransångare, svarthätta.

Antal sedda och hörda arter blev kanske något färre än väntat. Vi saknade t.ex. hussvala, gråsparv, pilfink, tornseglare och en del andra.

Men en del riktigt trevliga obsar stannade kvar i minnet. Att rörhöna fanns på plats i dammen, var nästa ett måste! Den visade upp sig för alla deltagarna på ett föredömligt sätt och vi kunde studera den vackra fjäderdräkten i vitt, svart, rött och lite gult på näbbspetsen.

En vacker hane av rödstjärt kunde också beskådas vid skogsbetesmarken, där den flitigt letade insekter och då den tillfälligtvis satt still darrade så karakteristiskt på sin stjärt. Arten är i första hand en insektsätare som tillhör familjen flugsnappare. Flyttfågel som häckar i stora delar av Europa, Centralasien och även i allra nordligaste Afrika. Den övervintrar i första hand i Centralafrika.

Något överraskande var en oblyg ormvråk som satt i en enetopp på fäladen. Arten brukar vara betydligt skyggare. Förmodligen är det en i området häckande individ och därför så tillåtande. Vråken kunde avnjutas en god stund innan den till sist tog till vingar. Ytterligare några ormvråkar fick vi se som kom sträckande NO högt uppe i det blå.

Gråkråkan är kanske en fågel som vi uppfattar som ganska vanlig, men arten tillhör faktiskt ”de rödlistade”, dvs. en art som i detta fall betecknas som nära hotad.

Fågelskådningens dag på Fredriksdal, foto Christer Strid
Ramslök, gullviva och vinbergssnäcka, foto Christer Strid

Givetvis är det inte bara fåglar som kan dra uppmärksamheten till sig, även om det var det primära för vår vandring idag.

En vinbergssnäcka låg lite farligt till på stigen men klarade sig från att bli söndertrampad. Den ursprungliga utbredningen för denna art är centrala och sydöstra Europa, men eftersom den är ätlig, har den introducerats till många andra områden i Europa och odlas också kommersiellt. Är fridlyst i Sverige och får alltså inte plockas.

När vi väl är nere på markplan så är växtligheten inte att underskatta heller. Noterades bl.a. gullviva, som snart var överblommad och ramslök som precis hade påbörjat sin blomning.

Avslutningsvis ett stort tack till alla som deltog i fågelvandringen och som hjälpte till. Ett extra tack till Hedda som bjöd på förfriskningen i form av björklövssaft, en härlig och välsmakande dryck.

Gräsand
Ormvråk
Rörhöna
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Tamduva
Ringduva
Ladusvala
Sädesärla
Gärdsmyg
Rödhake
Rödstjärt
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Ärtsångare
Svarthätta
Gransångare
Lövsångare
Svartvit flugsnappare
Blåmes
Talgoxe
Trädkrypare
Skata
Kaja
Råka
Gråkråka
Stare
Bofink