Exkursion till Falsterbo 13 oktober 2019

Exkursion till Falsterbo 13 oktober 2019. Foto Totta Sandberg

Vi blev 9 st. som for ner till Falsterbo denna gråmulna dag.

Läget var inte det bästa vädermässigt och regnet hängde i luften hela dagen. Men väl på plats så visade sig att det blev fågelmässigt en fantastisk dag. Jag tänker rovfåglar men det blev av ett annat slag. I en strid ström var det tättingarna som fyllde lufthavet som blev dagens upplevelse. Vi sa alla att det här har vi knappats upplevt tidigare.

Exkursion till Falsterbo 13 oktober 2019. Foto Nellie Gustafson

På rovfågelfronten var det bara sparvhökar som var i rörelse. Några regndroppar kom precis när vi fikade.

Exkursion till Falsterbo 13 oktober 2019. Foto Totta Sandberg

Vi avslutade dagen vid Ljungen och där var vi alldeles ensamma. Har aldrig varit med om det tidigare. Med andra ord en fantastisk dag i Falsterbo.

Text: Totta Sandberg och Micke Jönsson (artlista)
Foto: Nellie Gustafson och Totta Sandberg


Artlista – 66 arter
Exkursion till Falsterbo 13 oktober 2019. Foto Nellie Gustafson

Bland annat: prutgås 200, gravand, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, stjärtand, skedand, brunand, vigg, ejder, småskrake, smådopping, blå kärrhök honfärgad, sparvhök, gluttsnäppa, skogsduva ringduva, trädlärkor 11, ladusvala 54, forsärla 7, rödvingetrast, bo/bergfink, hämpling, dubbeltrast, steglits, grönsiska, vinterhämpling, gulhämpling 1.