Den 28 augusti säsongens nionde märktillfälle. Efter lördagens väderomslag nu riktigt behagligt med ett lätt molntäcke, uppehåll och mestadels svaga nordvästliga vindar.

Klas, Mårten, Micke och Sara på plats för nätuppsättning i gryningen kl. 5. Ytterligare fyra bilar på plats på parkeringen vilket förklarades av att det runt den välkända karpdammen uppehöll sig ett tiotal fritidsfiskare.

Tidigt stod det klart att det inte var särskilt mycket rastande småfågel i området och inte heller någon större rörelse i luften. Vid summering strax innan lunch stannade dagens resultat på måttliga 84 nymärkningar fördelade på 18 olika arter.

I fångsten var det framförallt en vacker ung grönsångare som stack ut, den blott 9:e märkta sedan starten – foto: Henrik Johansson

En ung gulärla var säsongens andra nya märkart – foto: Henrik Johansson

Dagens talrikaste arter i näten blev svarthätta och rörsångare med vardera 14 individer.

Svarthätta, hona – foto: Henrik Johansson

Parallellt med ringmärkningen några trevliga observationer. Samtliga i Fleningedammen närmast märkplatsen där två kungsfiskare bjöd på fin uppvisning då de fiskade från träpålarna ute i vattnet. I samma damm två årtor, sex snatteränder och precis som förra helgen ett gäng smådoppingar.

Henrik Johansson


Märkta säsongen 2022:
Art:Fångade idag:Totalt:
Blåmes249
Gransångare1194
Gräshoppsångare9
Grönsångare11
Gulsparv4
Gulärla11
Gärdsmyg10
Hämpling1
Härmsångare111
Järnsparv224
Koltrast8
Kärrsångare5174
Lövsångare864
Näktergal15
Pilfink1
Ringduva2
Rödhake12
Rödstjärt314
Rörsångare2468
Skrattmås1
Sparvhök1
Stenskvätta11
Strandskata3
Större hackspett1
Svarthätta1465
Svart-vit flugsnappare1
Sävsparv312
Sävsångare327
Talgoxe377
Taltrast11
Tofsvipa2
Trädgårdssångare245
Trädkrypare1
Trädpiplärka77
Törnsångare957
Ärtsångare219
SUMMA:84873
Kontroller säsongen 2022:
Art:Kontroller idag:Totalt:
Gransångare5
Gärdsmyg1
Järnsparv3
Koltrast1
Kärrsångare9
Lövsångare1
Näktergal2
Rörsångare5
Svarthätta2
Sävsparv2
Sävsångare3
Trädgårdssångare3
Törnsångare2
Summa:039

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2022) lite närmare.