Fjärilar i Sinarpsdalen

Publicerad av webbgruppen den

Fjärilar i Sinarpsdalen, foto Totta Sandberg

Grå moln hängde fortfarande över Grevie när drygt tio personer den 11 juli samlades för en vandring i den västra delen av Sinarpsdalen på spaning efter fjärilar.

Fjärilar i Sinarpsdalen, foto Totta Sandberg
Foto Totta Sandberg
Fjärilar i Sinarpsdalen, foto Marjan Huiskes och Bengt Hertzman
Amiral och vitfläckig guldvinge (foto Marjan Huiskes) samt sexfläckig bastardsvärmare (foto Bengt Hertzman)

På den första naturbetesmarken som vi passerade beskådades nykläckta mindre guldvingar, två amiraler och gräsfjärilar modell slåtter och lukt som skulle följa oss under hela turen. En familj törnskator gjorde tillvaron osäker för fjärilarna.

När vi kom ut på fäladen Paradiset skingrades molnen och resten av turen blev solig. Vackra hanar av vitfläckig guldvinge sågs liksom många ängsmetallvingar som födosökte på åkervädd och tistlar. Även enstaka hedblåvingar, kamgräsfjärilar, mindre tåtelsmygare och några till.

Fjärilar i Sinarpsdalen, foto Totta Sandberg
Foto: Totta Sandberg
Fjärilar i Sinarpsdalen, foto Carina Eliasson
Mindre guldvinge. hedblåvinge samt Ludde med tordyvel (foto Carina Eliasson)

Efter fikapaus tog vi oss över den f d järnvägen och här var blomningen rikare av bland annat klint och vädd. Silverstreckad pärlemorfjäril, älggräspärlemorfjäril, en sliten silverblåvinge och några nykläckta citronfjärilar sågs.
En misstänkt busksnabbvinge skymtade bland älggräset ihop med guldbaggar men hann försvinna innan säker bestämning. Sjungande skogsduvor, getingstick och blågrön mosaikslända tillbaka mot Grevie.

På en liten ängsbacke nära samhället sågs många bastardsvärmare ivrigt ätande på åkervädd, insektsakuten. Bredbrämad och sexfläckig bastardsvärmare blev de sista arterna i listan.

Som vanligt trevligt samkväm och en fin vandring i vackra Sinarpsdalen!

Text (och exkursionsledare): Bengt Hertzman
Foto: Bengt Hertzman, Carina Eliasson, Marjan Huiskes och Totta Sandberg

Artlista – 20 arter

Amiral
Nässelfjäril
Citronfjäril
Kålfjäril
Rovfjäril
Hedblåvinge
Silverblåvinge
Mindre guldvinge
Vitfläckig guldvinge
Trolig busksnabbvinge
Älggräspärlemorfjäril
Silversträckad pärlemorfjäril
Kamgräsfjäril
Slåttergräsfjäril
Luktgräsfjäril
Mindre tåtelsmygare
Ängssmygare
Ängsmetallvinge
Bredbrämad bastardsvärmare
Sexfläckig bastardsvärmare