Fjärilsexkursion

Publicerad av webbgruppen den

Tryfjäril. Foto Nellie Gustafsson
KOF - fjärilsexkursion till Järavallen. Foto Totta Sandberg
Foto: Totta Sandberg

Tryfjärilar och flera arter blåvingar kunde de ca 15 medlemmar som lördagen den 8 juli deltog i KOFs fjärilsexkursion njuta av.

Exkursionen gick till Järavallen söder om Landskrona och vi startade i områdena öster om motorvägen, vid Saxtorps badsjöar. Här gjorde sig försommarens torka fortfarande påmind; gräset var gult och växterna som kunde ge nektar åt eventuella fjärilar var få. Trots det såg vi ljung-, hed- och rödfläckiga blåvingar, tåtelsmygare samt lukt- och slåttergräsfjärilar. Några blå kejsartrollsländor patrullerade, de större sjötrollsländorna var mer stillsamma. På sjön hade sothönorna ganska stora ungar och minst tre gråhakedoppingar dök flitigt. En rörsångare sjöng och gråsiskor och mindre korsnäbbar flög över.

KOF - fjärilsexkursion till Järavallen. Foto Nellie Gustafsson
Mindre guldvinge, ängsmetallvinge samt rödfläckig blåvinge. Foto Nellie Gustafsson

Vi förflyttade oss till de delar av Järavallen som ligger väster om motorvägen och här var fjärilarna fler. Blåvingarna (främst hed- och ljung-) var många och områdets åkerväddar lockade flera ängsmetallvingar.

Järavallen är det enda stället i Sverige som man kan se tryfjäril och i de kaprifol- och tryrika skogsbrynen vid reservatets stora parkering hade vi lyckan att se minst fyra ex! Här lockade blommande björnbärsbuskar både blåvingar, mindre guldvingar och påfågelögon – några av deltagarna hann också få en glimt av en snabbt förbiflygande sälgskimmelfjäril.

Exkursionen leddes med sedvanlig energi och inlevelse av Totta Sandberg.

Text: Thomas Wallin
Foto: Nellie Gustafsson (tryfjäril och collage) och Totta Sandberg (gruppbild)

Artlista – 15 arter

Ängsmetallvinge
Mindre tåtelsmygare
Ängssmygare
Rovfjäril
Rapsfjäril
Citronfjäril
Ljungblåvinge
Hedblåvinge
Rödfläckig blåvinge
Mindre guldvinge
Påfågelöga
Tryfjäril
Kamgräsfjäril
Luktgräsfjäril
Slåttergräsfjäril