Försommarkväll i Farhult

Publicerad av webbgruppen den

KOF - måndagsexkursion till Farhult, foto Thomas Wallin

Vi fyllde en stor del av parkeringen vid Farhultsbaden innan vi startade Måndagsexkursionen den 20 maj under Micke Jönssons ledning. Thomas Wallin var där också och tillsammans tog dom oss runt bland fåglarna i vassarna och på gräsmarkerna. Totalt var vi cirka 35 personer denna varma och soliga sommarkväll redan i maj.

KOF - måndagsexkursion till Farhult, foto Thomas Wallin

Vi gick en runda längs havet först, genom vassarna, bort över ängarna till plattformen vid den gamla skjutbanan och sen åter ungefär samma väg.  Mest fick vi lyssna till fågelsången, men emellanåt fick vi också syn på några av våra flygande vänner.

Spaningen över revlar och stränder visade sig inte ge så många olika vadare denna kväll. Strandskatorna dominerade, men en enstaka skärfläcka, någon vipa och några storspovar fanns också. Gravänder i stort antal.

Vi hörde härmsångare och i vassarna sjöng kärrsångare och någon sävsparv. Förhoppningen om en sjungande vassångare blev inte uppfylld.

Ute på gräsmarkerna fick vi syn på några törnskator, både honor och hanar. Snabba uppflog och knyckig framfart i luften skvallrade om insektsjakt. På menyn har dessa lite skygga allätare också småfåglar och smågnagare.

Svarthakade buskskvättor visade också upp sig i solskenet. Något av en sällsynthet för bara några 10-tal år sen precis som gransångaren då var.

KOF - måndagsexkursion till Farhult, foto Thomas Wallin

Boparasiten gök hörde vi över markerna först och hittade sen en gök som satt still länge på en stolpe ner mot vassen. Den gav oss en riktigt bra obs.

Bland rovfåglarna fick vi till slut se två bruna kärrhökar, troligen ett häckande par. Hanen kom inflygande med byte i klorna. Bytet skulle han överlämna till honan, som mötte honom.

Sen åter i den ljumma sommarvinden och solskenet mot parkeringen där vi hörde bl.a. trädgårdssångaren hälsa oss välkomna åter.

Mycket nöjda med kvällen tackade vi Micke och Thomas för vägledningen och körde hemåt. Nästa Måndagsexkursion, som går från Höganäs, blir vårsäsongens sista. Efter den har vi redan haft alla nio vårexkursionerna. Vi är så tacksamma för KOFs arrangemang.

Knölsvan 
Grågås 
Gravand 
Gräsand 
Fasan 
Storskarv 
Gråhäger 
Brun kärrhök 
Strandskata 70
Skärfläcka 1
Tofsvipa 
Storspov 
Skrattmås 
Fiskmås 
Gråtrut 
Havstrut 
Ringduva 
Tornseglare 20
Större hackspett 
Ladusvala 30
Hussvala 2
Ängspiplärka 
Sädesärla 
Näktergal 
Rödstjärt 
Svarthakad buskskvätta 2
Koltrast 
Trädgårdssångare 
Svarthätta 
Törnsångare 
Sävsångare 
Rörsångare 
Lövsångare 
Gransångare 
Gärdsmyg 
Blåmes 
Törnskata 
Skata
Kaja
Råka
Stare 
Bofink
Hämpling 
Sävsparv