5 september, en riktigt kylig gryning med endast 5 grader fick oss att för första gången denna säsong ta fram vinterklädseln. Till en början dessutom väldigt blött i vegetationen innan en skön värmande septembersol fick terrängen att torka upp och oss att tina upp – foto: Henrik Johansson

Fortsatt riktigt sparsamt med fågel vilket vi skyller rådande stabila högtrycksbetonade väder på. Det var länge sedan vi upplevde området så fågeltomt som det varit de senaste veckorna. Dagens resultat stannade på blygsamma 47 nymärkningar av 14 arter med två unga gräshoppsångare som dagens största glädjeämnen.

Kan det vara säsongens sista gräshoppsångare? – foto: Henrik Johansson
Sara är i vart fall nöjd med fångsten – foto: Henrik Johansson

I fångsten nu ökande antal av järnsparv och rödhake medan arter som lövsångare, kärrsångare och trädgårdssångare ”sjunger på sista versen”. En av dagens unga kärrsångare var säsongens hittills tyngsta med en matchvikt på över 16 gram.

Två gransångare som vi ringmärkte under säsongen -19 kontrollerades, en av dem dessutom kontrollerad under fjolåret. Arten är sedan ett antal år en riktigt stark karaktärsart och om man tittar i backspegeln verkar det nästan osannolikt att den inte förekom som häckfågel i området för 20-talet år sedan.

En ovanligt skral fångst alltså, men desto trevligare observationer utanför själva märkningen. Två överflygande och lockande rödstrupiga piplärkor, en rastande dubbelbeckasin, säsongens första kungsfiskare samt en stationär stenfalk som ganska otypiskt jagade insekter lågt över växtligheten.

Sara, Klas och Mårten stämplade i vanlig ordning troget in för nätuppsättning strax efter kl 5. Besökte märkplatsen gjorde Melvin från Lund med sina vänner, utbytesstudenterna Imke från Tyskland och Maria från Spanien.

– Henrik Johansson –

Märkta idag:

IdagTotalt
Backsvala1
Blåmes47
Flodsångare1
Gransångare3143
Gräshoppsångare218
Grönfink7
Gulsparv10
Gulärla1
Gärdsmyg9
Göktyta1
Hämpling2
Härmsångare3
Järnsparv828
Koltrast11
Kärrsångare4264
Lövsångare185
Nattskärra1
Näktergal11
Rödhake47
Rödstjärt22
Rörsångare7111
Steglits216
Svarthätta858
Svartvit flugsnappare5
Sädesärla1
Sävsparv16
Sävsångare344
Talgoxe252
Tornseglare1
Trädgårdssångare160
Trädpiplärka20
Törnskata4
Törnsångare185
Ärtsångare118
SUMMA471163

Kontroller idag:

Idag:Totalt:
Blåmes3
Gransångare210
Gräshoppsångare2
Grönfink1
Gärdsmyg1
Härmsångare1
Järnsparv9
Koltrast3
Kärrsångare22
Lövsångare1
Näktergal2
Rörsångare11
Svarthätta3
Sävsparv4
Sävsångare2
Talgoxe3
Trädgårdssångare1
Törnsångare4
SUMMA283

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmar