Vardagsmärkning – den 13:e augusti – med lite sämre förutsättningar än vad som är önskvärt. Såväl bemanning som antal använda nät starkt begränsade samt att fågeltillgången var relativt medioker bidrog till att resultatet blev säsongens hittills lägsta.

Frodig växtlighet på dammarna med en väl upptrampad stig – foto: Peder Winding

Två tredjedelar av nätkapaciteten sattes upp strax efter gryningen men i samband med att en mindre front med lätt nederbörd passerade, samtidigt som de flesta av oss var tvungna lämna märkplatsen för andra uppdrag, rullades hälften av näten ihop.

Peder fortsatte ensam fram till lunch och lyckades trots allt få ihop sammanlagt 87 nymärkningar fördelade på 15 olika arter. Talrikaste art fortfarande kärrsångare med 33 märkta följt av trädgårdssångare med 14. Annat trevligt i näten var 1 ex vardera av hämpling, härmsångare och näktergal.

Förutom en ad pilgrimsfalk som höll span från en av kraftledningsstolparna noterades inget udda i övrigt.

Deltog gjorde Mats, Klas, Sara och undertecknad.

– Henrik Johansson –

Märkningar idag:
Idag:Totalt:
Blåmes44
Flodsångare1
Gransångare4123
Gräshoppsångare12
Grönfink6
Gulsparv7
Gulärla1
Gärdsmyg7
Hämpling12
Härmsångare13
Järnsparv15
Koltrast10
Kärrsångare33232
Lövsångare460
Näktergal18
Rödhake3
Rödstjärt115
Rörsångare1077
Steglits38
Svarthätta427
Svartvit flugsnappare3
Sädesärla1
Sävsparv13
Sävsångare439
Talgoxe246
Tornseglare1
Trädgårdssångare1452
Törnskata3
Törnsångare464
Ärtsångare114
SUMMA87897
Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmar.