Gäss, vadare och kossor

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Jonstorp. Foto Marjan Huiskes
Måndagsexkursion till Jonstorp. Foto Marjan Huiskes

På måndagsexkursionen den 8 augusti vandrade 25 deltagare på revet i Jonstorp i härligt sensommarväder – över betesmarken och fram mot Görslövsåns mynning. Underbart ljus! Som spred sitt sken över stora gåsflockar och söta svartvita “panda-kor” (som heter Belted Galloway på riktigt…).

Måndagsexkursion till Jonstorp. Foto Marjan Huiskes
Panda-kossor och kanadagäss. Foto Marjan Huiskes
Måndagsexkursion till Jonstorp. Foto Marjan Huiskes
Större ängstrollslända, ung gravand och skärfläcka. Foto Marjan Huiskes

Förutom dessa var det gott om krickor och grupper av unga gravänder. Vadare, inga mängder, men skaplig blandning.

Stilla på småfågelfronten, trio med svalor jagade över mynningen, stararna var många. Tornfalken höll sig mer över det torra och blev kvällens enda rovfågel.

Text och exkursionsledare: Ulrik Alm
Foto: Marjan Huiskes
Artlista: Micke Jönsson

Artlista – 43 arter

Kanadagås 75
Vitkindad gås 450
Knölsvan
Gravand 17 juv, 1ad
Gräsand
Kricka 64
Storskrake 9
Fasan
Grå häger
Storskarv
Strandskata 9
Skärfläcka 2 1k
Tofsvipa 100
Brushane 3
Enkelbeckasin 8
Drillsnäppa 18
Rödbena 26
Grönbena
Gluttsnäppa
Skrattmås
Fiskmås
Havstrut
Gråtrut
Kentsk tärna
Ringduva
Gröngöling
Tornfalk
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Blåmes
Talgoxe
Skäggmes 4
Backsvala
Ladusvala 100
Hussvala
Lövsångare
Stare 900
Koltrast
Gulärla
Sädesärla
Hämpling