Gökar, tärnor och skrakar

Publicerad av webbgruppen den

Rödbenor. Foto Lars Andersson

Måndagsexkursion den 17 maj 2021.

En härlig kväll i maj deltog jag i min första måndagsexkursion, som var förlagd till Sandön i Utvälinge.
Vi var nog drygt 30 personer som deltog. Både “gamla rävar” och mindre vana skådare, varav jag är en.

Måndagsexkursion till Sandön. Foto Totta Sandberg

Gruppen delades i två grupper och den ena gruppen startade med att vandra bryggan ut och spana av ön och havet. Den andra gruppen inriktade sig på vad som sågs och hördes i vassarna och från “flaggstången”. I halvtid byttes vi av.

Måndagsexkursion till Sandön. Foto Anna-Lena Harmsund

Många fågelarter observerades och i takt med att vinden lade sig och ljuset ändrades, blev de också allt lättare att se och höra. En del observationer var ren överkurs för mig – som exempelvis två små svarta “flugskitar” i horisonten som visade sig vara storlom, medan det var mycket lättare, och en ren fröjd att se ett storskrakspar med sina ungar, lekande, skvättande och åkandes snålskjuts med föräldrarna. Intressant också att se skillnaden på skräntärna och fisktärna, samt att jämföra dvärgmås och skrattmås.

Sävsångare och gökar. Foto Totta Sandberg
Sävsångare och gökar, foto Totta Sandberg
Rödbenor. Foto Lars Andersson
Rödbenor, foto Lars Andersson

Vid flaggstången hade vi glädjen att få se en uppvisning av tre gökar, som kivades, gnabbades och hade flyguppvisning, samtidigt som de säkert spanade efter småfågelbon att kunna lägga sina ägg. Gökarnas uppvisning ackompanjerades flitigt av både sävsångare, törnsångare och gräshoppsångare – vackert!

Ledare och äldre medlemmar delade med sig av kunskap och erfarenheter gällande allt från vilka kännetecken man ska leta efter för att kunna artbestämma, till hur fågelliv och omgivning ändrat sig under de senaste 60 (!) åren.

Kvällen avslutades med att ett par bruna kärrhökar svävade över vassen i solnedgången och en “stollig” mink hoppade omkring på bryggan.

Sammanfattningsvis en toppenkväll med fina upplevelser, nya insikter och trevligt sällskap. Tack!!

Anna-Lena Harmsund, Lars Hallbeck och Thomas Wallin ledde dagens övningar.

Text: Kajsa Näsström
Foto: Lars Andersson, Anna-Lena Harmsund och Totta Sandberg
Artlista: Lars Hallbeck

Artlista – 48 arter

Knölsvan
Gravand
Gräsand
Ejder
Knipa
Småskrake
Storskrake
Fasan
Storlom
Skäggdopping
Gråhakedopping
Storskarv
Gråhäger
Brun kärrhök
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Större strandpipare
Tofsvipa
Storspov
Rödbena
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Ringduva
Gök
Jorduggla
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Sädesärla
Koltrast
Gräshoppsångare
Sävsångare
Rörsångare
Törnsångare
Skäggmes
Kaja
Kråka
Stare
Gråsparv
Hämpling
Sävsparv