Grattis KOF! 50 år!

Publicerad av webbgruppen den

Fr vänster: Christer Strid, Thomas Terne, Lasse Karlsson, Paul-Eric Jönsson, Kjell-Åke Hall, Thomas Wallin, Affe Petersson, Rolf Jansson, Rolf Svensson, Arne Nihlén, Olle Nordell och Lars Forsén.

På dagen 50 år efter att KOF bildades (1970-08-29) samlades idag ett gäng (numera…) gubbar som var med redan vid första träffen. Som väl är har det kvinnliga inslaget i föreningen ökat betydligt under de femtio åren…

Platsen för dagens möte var flaggstångsängen i Utvälinge. Många gamla skådarminnen ventilerades, förändringar i föreningen och i den lokala faunan diskuterades.

Det hela avslutades med en vandring ut på Sandön där flera av de fåglar som tillkommit som häckfåglar i KOFs område under de femtio åren spanades in; vitkindad gås och grågås (!), havsörn, pilgrimsfalk, brun kärrhök, glada samt topp- och storskarv.

Paul-Eric Jönsson var det som lovvärt tog initiativ till mötet och det beslutades att upprepa mötena den sista lördagen i augusti kommande år.

Text: Thomas Wallin
Foto: Thomas Terne