Ett stort GRATTIS till Thomas Wallin som välförtjänt har tilldelats Gustaf Rudebeckstipendiet 2021! (foto Lars Andersson)


Utdelningen av stipendiet gick av stapeln på morgonen 9 november 2021 när Thomas just samlat deltagarna i en av sina studiecirklar vid Hasslarps dammar. Stipendiet som instiftades när Gustaf Rudebeck fyllde 80 år ska gå till personer som verkat i Gustafs anda. Stor vikt läggs vid fältarbete, forskning och inte minst att verka som inspiratör. Läs hela motiveringen nedan.

Återigen ett stort GRATTIS till Thomas, en högst värdig mottagare av Gustaf Rudebeckstipendiet 2021!

Motivering:

När Gustaf Rudebeck fyllde 80 år den 30 oktober 1993 instiftades ett stipendium som skulle gå till personer som verkat i Gustafs anda. Härvidlag lades stor vikt vid fältarbete, forskning och inte minst som inspiratör. Gustaf var ju själv en makalös inspiratör – det vet de som följt med på exkursioner ledda av honom.

I denna grupp finns en person som mycket väl passar in på statuterna för stipendiet. Vederbörandes bana inom fågelvärlden är i princip livslång. Vi vet att den startade mycket tidigt, kanske i samband med att en lärare arrangerade en exkursion till Sandön. Pristagaren tog sedan den då vanliga vägen via Fältbiologerna och tillsammans med likasinnade kamrater fördjupades efterhand fågelintresset och kunskapen om fåglarna. Denna kunskap har stipendiaten sedan spridit på ett engagerande sätt till väldigt många människor i nordvästskåne.

Mottagarens kanske främsta merit är ett mångårigt engagemang i folkbildningens tjänst. Han, det börjar kanske stå klart att det är en han, har lett ett otal antal exkursioner i KOF-området, bl.a. de populära måndagskvällarna vår och höst i Ängelholm. Han har också verkat som kurs- och studiecirkelledare i olika sammanhang under många år. Sedan länge håller han t.ex. kurser i Studiefrämjandets regi och han har verkat som kursledare på Munka Folkhögskola för 55+ med inriktning natur. Där har han inspirerat många till ett fortsatt fågelintresse.

Engagemanget för att inspirera till ett fågelintresse är fortsatt stort och pågår med full kraft. Det vet inte minst ni som är närvarande i denna stund.

Stipendiaten har också varit aktiv i olika inventeringar i KOF-land, bl.a. med fem rutor i den senaste Atlasinventeringen. Förmodligen var han aktiv redan under den första atlasinventeringen. Inventeringar på Hallands Väderö och våtmarksinventeringar i Svensk Fågeltaxerings regi är andra exempel på inventeringar som ingår i mottagarens CV.

Thomas Wallin – du är en högst värdig mottagare av Gustaf Rudebeckstipendiet. Grattis och lycka till i ditt framtida värv.

Kategorier: Nyheter