Har du betalat medlemsavgift?

Publicerad av webbgruppen den

Betala medlemsavgift!

Väldigt många av er som var medlemmar i KOF förra året har inte betalat årets medlemsavgift. Har du? Se gärna över dina överföringar eller skicka ett mail till info(a)kof.nu för att kolla.

Avgiften för 2023 är oförändrad; 125 kr för ordinarie medlem och 10 kr för familjemedlem. Betala direkt till föreningens plusgiro 2 24 39-4. Glöm inte att ange namn och kontaktuppgifter. Är du inte medlem kan du lätt bli det här.

Kategorier: Nyheter