Helgen på Väderön

Publicerad av webbgruppen den

KOF-helg på Hallands Väderö, foto Lisa Lund

Drygt 20 förväntansfulla KOF:are, både ”gamla” och ”nya”, samlades denna tidiga morgon den 14 maj i Torekovs hamn. Extra kul var att flera av våra nya medlemmar valt att följa med. Vindens makter hade satt stopp för den fågelsafari som skulle inleda vår helg, men ut till ön kunde gamla Nanny ta oss.

Redan på vägen ut till ön fick vi fågelupplevelser lite utöver det vanliga. Vi såg skärfläcka i Torekov och en ung toppskarv kämpade mot vinden bredvid båten. Tobisgrissla och havssula kunde vi också lägga till vår artlista.

KOF-helg på Hallands Väderö, foto Lisa Lund
Vandrarhemmet Skogvaktargården, foto Lisa Lund

Väl i land vid Sandhamn blev vårt bagage upphämtat av tillsynsmannen Mats för transport till vandrarhemmet och vi skådade vår väg genom Söndre skog mot Skogvaktargården där vi skulle bo.

KOF-helg på Hallands Väderö, foto Lisa Lund
Foto Lisa Lund

Vinden fick styra över hur vi lade upp våra skådarvandringar denna första dag. Vi vandrade i de gamla skogarna och över de tusenåriga gräsmarkerna och njöt av bara naturliga ljud som fågelsång, myggornas surr och ungtjurarnas brölanden.

KOF-helg på Hallands Väderö, foto Theo Naess
Tofsvipa, törnsångare och ortolansparv, foto Theo Naess

Den helt dominerande sången stod rödstjärten för, men vi hörde också bland annat svarthätta, grönsångare, ärtsångare, rosenfink och taltrastar som upprepade sina ramsor. Vid Ravnahult som är en öppen gräsmark fick många av oss ett nytt livs-X i form av ortolansparv.

Det var dock inte bara fåglar och fågelsång vi fick lyssna till. Bengt Paulsson berättade med stor kunskap bland annat om hur sillen hanterades på ön under sillruschens dagar, om geologi och landformer och om Sveriges största bergek.

Under våra vandringar träffade vi på många moharar som var ganska orädda och mycket charmiga. Fälten lyste violetta av trift och liljorna blommade i kärren.

KOF-helg på Hallands Väderö, foto Theo Naess
Hämpling, gulärla och fisktärna, foto Theo Naess

Den andra dagen ägnade vi åt den västra och norra delen av ön. Vinden hade avtagit och vi kunde njuta av sjöfåglar som sillgrissla, tobisgrissla, tordmule och toppskarv. Två gamla havsörnar skrämde upp allt och alla på sin jakt i närheten av Fyren. Ett oväntat möte fick vi med en jorduggla som jagade vid Christians hamn, till trutarnas stora förtret.

Vi summerade 102 fågelarter innan vi nöjda och glada tog båten tillbaka till Torekov.

Text: Annelie Dahlqvist
Foto: Lisa Lund och Theo Naess

Artlista – 102 arter

Kanadagås
Vitkindad gås
Grågås
Knölsvan
Gravand
Gräsand
Ejder
Svärta
Sjöorre
Knipa
Storskrake
Småskrake
Tornseglare
Skogsduva
Ringduva
Tamduva
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Tofsvipa
Större strandpipare
Småspov
Myrspov
Kärrsnäppa
Morkulla
Drillsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skrattmås
Fiskmås
Havstrut
Gråtrut
Silltrut
Kentsk tärna
Fisktärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Smålom
Storlom
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Sparvhök
Havsörn
Ormvråk
Jorduggla
Större hackspett
Spillkråka
Tornfalk
Lärkfalk
Törnskata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Entita
Blåmes
Talgoxe
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Grönsångare
Lövsångare
Gransångare
Sävsångare
Härmsångare
Svarthätta
Trädgårdssångare
Ärtsångare
Törnsångare
Gärdsmyg
Nötväcka
Trädkrypare
Stare
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Grå flugsnappare
Rödhake
Näktergal
Svartvit flugsnappare
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Järnsparv
Gulärla
Sädesärla
Ängspiplärka
Trädpiplärka
Skärpiplärka
Bofink
Domherre
Rosenfink
Grönfink
Hämpling
Gråsiska
Steglits
Gulsparv
Ortolansparv
Sävsparv