Höjd medlemsavgift

Publicerad av webbgruppen den

Betala medlemsavgift!

På KOF:s årsmöte den 29 mars i år beslöt medlemmarna att medlemsavgiften för 2024 skulle höjas. Anledningen är att kunna säkerställa arbetet med föreningens målsättning – att skydda och utforska fågelfaunan i nordvästra Skåne samt ordna exkursioner med mera för att stimulera fågelintresset hos medlemmar och allmänhet.

Medlemsavgiften har inte höjts på väldigt länge medan kostnader som exempelvis material till Obs-platser, utfodring vintertid samt tryck- och distribution av medlemsblad stadigt ökat.

Årsmötet beslöt alltså att höja avgiften från 2024 enligt följande:

Ordinarie medlem: 150 kr/år

Familjemedlem: 15 kr/familjemedlem och år

Betalning sker till plusgiro 2 24 39-4. Kom ihåg att ange namn, adress, mejladress och vad betalningen avser.

Såväl gamla som nya medlemmar är hjärtligt välkomna!

Kategorier: Nyheter