En inledningsvis fin märkmorgon den 7 augusti, med uppehållsväder och svaga vindar. Efterhand allt mörkare i väster och tyvärr regn från kl. 09.30, vilket medförde att vi fick bryta ett par timmar tidigare än planerat.

Manskap på plats – foto: Henrik Johansson

Då vi var gott bemannade, bl.a. gjorde Emma säsongsdebut, sattes de flesta nät upp. Även på den gamla beprövade platsen i sydvästra Fleningedammen, som tidigare år då kreaturen inte betat ner vegetationen fångat en del fågel.

Dagens totalsumma stannade vid 86 nymärkningar fördelade på 15 olika arter. Dominerande art blev som väntat kärrsångare med 30 märkta följt av rörsångare med 15. Några gamla kärrsångare dröjer sig kvar i området, bl.a. en som vi märkte i juni 2020.

Dagens andra egenkontroll var en gammal sliten gransångare som märktes i juli 2019 och som kontrollerades såväl säsongen 2020 som 2021.

Fortfarande finns gräshoppsångare kvar i området och ytterligare två fångades och ringmärktes, bl a säsongens 7:e gamla fågel (av totalt 9), vilket får anses vara lite oväntat.

Gräshoppsångare (juv) – foto: Henrik Johansson

Säsongens första observation av pilgrimsfalk – en äldre hanne – gladde, men i övrigt vid sidan av märkprotokollet inte så många udda observationer.

Medhjälp av Emma, Sara, Klas och Mårten.

Henrik Johansson


Märkta säsongen 2022:
Art:Fångade idag:Totalt:
Blåmes44
Gransångare745
Gräshoppsångare29
Gulsparv4
Gärdsmyg16
Hämpling1
Härmsångare27
Järnsparv114
Koltrast18
Kärrsångare30126
Lövsångare728
Näktergal14
Pilfink1
Rödstjärt15
Rörsångare1530
Skrattmås1
Sparvhök1
Strandskata3
Större hackspett1
Svarthätta29
Sävsparv27
Sävsångare319
Talgoxe273
Tofsvipa2
Trädgårdssångare419
Trädkrypare1
Törnsångare628
Ärtsångare312
SUMMA:86538

Kontroller säsongen 2022:
Art:Kontroller idag:Totalt:
Gransångare15
Gärdsmyg1
Järnsparv3
Koltrast1
Kärrsångare19
Lövsångare1
Näktergal1
Rörsångare4
Svarthätta2
Sävsparv2
Sävsångare3
Trädgårdssångare1
Törnsångare2
Summa:235

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2022) lite närmare.