Säsongens fjärde märktillfälle – 25 juli – blev en ganska lugn historia. Flera av nätplatserna utsatta för en ihållande och störande ostsydostlig vind som sannolikt påverkade resultatet negativt. Därtill var det tydligt att fågeltillgången var sämre än de tidigare tillfällena.

Trots allt fångades och märktes 95 fåglar fördelade på 19 olika arter. Fortsatt bra med kärrsångare och 40 individer kunde ringmärkas, som sig bör nu med allt större dominans av ungfåglar. Några av de äldre fåglarna dessutom tydligt feta inför kommande flyttning söderut.

Även gott om gransångare och 18 ex ringmärktes. Däremot jämförelsevis klent med törnsångare, sävsparv och rörsångare. Av sistnämnda art däremot en färgmässigt klart avvikande individ, väldigt ljus gulaktigt sandfärgad.

En riktig ”skummis”, troligen rörsångare – foto: Henrik Johansson

Av ytterligare fem kontroller av fåglar märkta under tidigare säsonger kan nämnas en gräshoppsångare, märkt som 1k 27 juli -19 och kontrollerad 23 juli ifjol. Vi kan inte annat än fascineras av hur punktliga vissa individer är då de under olika säsonger uppehåller sig i området.

Två lärkfalkar jagade tidigt under morgonen insekter över dammarna och en fiskgjuse provade en stund senare fiskelyckan i några av dammarna. Två gräshoppsångare sjöng och en gök ropade aktivt under en stund. Annars inte så mycket i övrigt att rapportera.

Medhjälp under morgonen av Sara, Mårten, Klas och Micke. Besökte märkplatsen gjorde fjärils- och småkrypsentusiasterna Bengt A och Thomas S.

– Henrik Johansson –

Märkningar idag:

Idag:Totalt:
Blåmes437
Flodsångare1
Gransångare1885
Gräshoppsångare19
Grönfink6
Gulsparv17
Gärdsmyg25
Hämpling1
Härmsångare12
Järnsparv115
Koltrast28
Kärrsångare40120
Lövsångare524
Näktergal5
Rödhake1
Rödstjärt17
Rörsångare428
Steglits14
Svarthätta313
Sädesärla1
Sävsparv12
Sävsångare219
Talgoxe541
Trädgårdssångare216
Törnsångare146
Ärtsångare18
SUMMA95521

Kontroller idag:

Idag:Totalt:
Blåmes2
Gransångare5
Gräshoppsångare12
Grönfink1
Gärdsmyg1
Härmsångare1
Järnsparv8
Koltrast3
Kärrsångare322
Näktergal1
Rörsångare11
Svarthätta2
Sävsparv4
Sävsångare2
Talgoxe3
Trädgårdssångare1
Törnsångare14
SUMMA:573

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmar.