Inventera hussvalor!

Publicerad av webbgruppen den

Hussvala, foto Thomas Terne

Årets inventeringsart i Skåne är hussvalan. Det är Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) som arrangerar inventeringen och man vill veta så mycket som möjligt om artens förekomst i Skåne.

Du kan hjälpa till!

Viktigast är att så många som möjligt rapporterar förekomster på Artportalen. Särskilt intressant är uppgifter om antal häckande par och stora ansamlingar. För häckande par bör platsen anges så tydligt som möjligt och antalet par räknas eller uppskattas.

Du som vet att det i den eller den byn, det kvarteret eller på det huset tidigare funnits häckande hussvalor får gärna göra ett återbesök. Finns de kvar? Om inte när fanns de senast?

Inventera gärna ett område – det kan vara byn, stadsdelen, kvarteret eller vad som helst. Ange inventerat område så noga som möjligt, antal funna par samt mer exakt var dessa fanns eller om arten inte fanns alls inom det inventerade området. Gärna med historisk återblick om sådan finns.

Udda häckningsplatser är intressanta. Det kan vara i naturmiljö, stenbrott, på andra byggnader än hus och säkert annat också. Ta gärna foto.

Tyvärr är det också intressant med uppgifter om negativa ingrepp. Det förekommer att bon rivs ner för att undvika spillning på husväggarna eller att nät och annat sätts upp för att hindra bosättning. Finner du något sådant vill SkOF att du berättar och om möjligt försöker åtgärda genom dialog med ansvarig.

Rapportera dina fynd av hussvala på Artportalen, eller till Kenneth Bengtsson via e-mejl kennethbengtsson53(a)gmail.com eller till postadress Grönvägen 5B, 232 32 Arlöv.

Text: SkOF – www.skof.se
Foto: Thomas Terne

Kategorier: Nyheter