Jarls bilder

Publicerad av webbgruppen den

Tobisgrissla, foto Jarl von Schéele

Nu är det nya bilder på vår startsida – det är Jarl von Schéele som bjuder på tobisgrissla, smådopping och bläsand samt rödhake.

Jarl bor sedan länge i Ängelholm och började fotografera fåglar 1971. Hans bildarkiv domineras av naturbilder men rymmer även kulturbilder från hans många resor.

Som pensionär fotograferar han numera på heltid, arbetar med bilder och gör utställningar. Han är också en mycket uppskattad föredragshållare.

Förutom KOF är Jarl medlem i Naturfotograferna, fotoklubben FK Kamera, Ängelholm och bildgruppen PhotoNatura.

Länkar

E-post: vonscheelejarl(a)gmail.com
Jarls webbplats: jarlvonscheele.se/
Fotoklubben Kamera: fkkamera.framer.website/
Naturfotograferna: naturfotograferna.se/
PhotoNatura: www.photonatura.se/

Kategorier: Nyheter