Jonstorpskväll

Publicerad av webbgruppen den

KOF - måndagsexkursion till Jonstorp, foto Marjan Huiskes
KOF - måndagsexkursion till Jonstorp, foto Marjan Huiskes

29 maj och vårens sista måndagsexkursion: ett knappt 30-tal KOFare och fint långt västerljus över vår scen. Förutsägelserna vid vår startpunkt visade sig stämma väl. Gök, tornseglare, löv- och gransångare hade redan hunnit presentera sig.

KOF - måndagsexkursion till Jonstorp, foto Marjan Huiskes
Gök och sävsparv, foto Marjan Huiskes

Sen kammade vi raskt – och som förväntat – in sävsparv, rör- och sävsångare ute på gungande sittplatser i den gula fjolårsvassen. Stenskvätta satt länge på post på en stolpe och senare under kvällen fanns en törnskata i närheten. Brun kärrhök bockade vi av, den fanns på vår lista och blev tillsammans med en röd glada kvällens enda rovfåglar.

KOF - måndagsexkursion till Jonstorp, foto Marjan Huiskes

Bort mot åmynningen blev det precis som väntat lite andra arter; vackra skärfläckor, många gravänder, varav ett par en handfull zebrarandiga ungar i släptåg. Här fick vi glädje av Thomas Wallins och Micke Jönssons noggranna och uthålliga kollande längs stränderna, utöver större strandpipare och kärrsnäppa lyckades de också zooma in släktingen mindre strandpipare och kvällens lilla höjdare – en småsnäppa i vårdräkt. Inte varje år jag ser en sådan.

Tornseglarna pilade över rödlätta kvällshimlen när vi vände åter mot talldungen och parkeringen.

Text (samt exkursionsledare): Ulrik Alm
Artlista: Micke Jönsson
Foto: Marjan Huiskes

Artlista – 55 arter

Gravand 
Gräsand 
Kricka
Ejder
Småskrake 
Fasan
Storskarv 
Gråhäger 
Röd glada 
Brun kärrhök 
Strandskata 
Skärfläcka 
Mindre strandpipare 
Större strandpipare 
Tofsvipa 
Kärrsnäppa 
Småsnäppa
Rödbena 
Gluttsnäppa 
Skrattmås 
Fiskmås 
Gråtrut 
Kentsk tärna 
Ringduva 
Gök
Tornseglare 
Sånglärka 
Ladusvala 
Hussvala 
Ängspiplärka 
Sädesärla 
Gulärla 
Gärdsmyg 
Stenskvätta 
Törnskata 
Koltrast 
Svarthätta 
Törnsångare 
Sävsångare 
Kärrsångare 
Rörsångare 
Lövsångare 
Gransångare 
Talgoxe 
Skata 
Kaja
Råka
Kråka
Stare 
Pilfink 
Bofink
Gråsiska 
Steglits
Grönfink 
Sävsparv