Länsstyrelsen Skåne sa nej till den planerade solcellsparken (skulle bli Sveriges största) ute vid Svedberga. I bedömningen tog man bl.a. hänsyn till viktiga samhällsintressen; produktion av förnybar energi och livsmedelsförsörjningen – två intressen som i dessa tider inte allt för sällan kommer i konflikt med varandra.

Bilden tagen från Svedberga kulle ut över delar av det tilltänkta sollcellsområdet – foto: Christer Strid

Det aktuella området – som idag är ren jordbruksmark – ansågs vara så viktig för vår fortsatta livsmedelsförsörjning att det fanns skäl för avslag på ansökan.

Beslutet kan komma att överklagas till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.

Kategorier: Nyheter