Mårten förvånad …? Nä, men en vacker hane av sävsparv i handen – foto: Henrik Johansson
Sävsparv (ad, hane) – foto: Henrik Johansson

Efter drygt två veckors uppehåll var det under söndagen – 10 juli – hög tid för säsongens andra märktillfälle. Vädermässigt inte helt optimalt med en lite väl stark nordvästvind i kombination med solsken från en i det närmaste klarblå himmel. Dock torrt och fint i vegetationen redan vid nätuppsättning kl. 04.30.

Allt eftersom en ganska småmysig morgon och förmiddag med en fin blandning av olika arter. Sammanlagt ringmärktes 91 individer av 20 olika arter, där rödstjärt, rörsångare och lite mer oväntat en ung trädkrypare, var nya för säsongen.

Därtill ytterligare sex äldre egna kontroller, samtliga märkta under fjolårssäsongen eller året dessförinnan.

Kärrsångare – samtliga ungfåglar – foto: Henrik Johansson

Kärrsångarna har fullt upp med häckningarna nu innan de första gamla fåglarna snart börjar göra sig redo att lämna. Totalt 26 märkta innebar att det blev dagens mest talrika märkart. Bl.a. fångades en nyligen uthoppad ungkull som fortfarande matades av föräldrafåglarna.

Som sig bör nu i juli en allt högre andel vuxna ungfåglar, bl.a. trevliga märkarter såsom gulsparv, härmsångare, näktergal, trädgårdssångare och ärtsångare.

I dammarna en vigghona med nio relativt unga pulli. Dessutom en kull med halvstora skedandungar samt minst två par gråhakedoppingar som matade vardera en unge. Smådopping spelade och såväl några skogssnäppor som grönbenor rastade.

Medhjälp av Mårten, Sara, Klas och Micke.

Henrik Johansson

Märkta säsongen 2022:
Art:Fångade idag:Totalt:
Blåmes527
Gransångare323
Gräshoppsångare5
Gulsparv24
Gärdsmyg12
Hämpling11
Härmsångare24
Järnsparv17
Koltrast15
Kärrsångare2644
Lövsångare34
Näktergal613
Pilfink1
Rödstjärt11
Rörsångare22
Skrattmås1
Sparvhök1
Strandskata3
Större hackspett1
Svarthätta923
Sävsparv13
Sävsångare14
Talgoxe1549
Tofsvipa2
Trädgårdssångare56
Trädkrypare11
Törnsångare514
Ärtsångare13
SUMMA:91254
Kontroller säsongen 2022:
Art:Kontroller idag:Totalt:
Gransångare24
Gärdsmyg11
Järnsparv13
Koltrast1
Kärrsångare17
Lövsångare1
Näktergal1
Rörsångare11
Sävsparv2
Sävsångare1
Törnsångare2
Summa:624
Rörsångare, här en gammal individ, tillhörde en av kontrollerna idag – foto: Henrik Johansson
Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2022) lite närmare.