Kärrhökar och blåhake på Sandön

Publicerad av webbgruppen den

KOF - måndagsexkursion till Sandön, foto Carina Palm
KOF - måndagsexkursion till Sandön, foto Thomas Wallin

Måndagsexkursion den 22 april – riktigt, riktigt kallt och Rögle i hockeyfinal på TV; ändå var vi drygt 30 deltagare som dök upp vid bryggan till Sandön! Och vi blev rikligen belönade, redan under introduktionen spelflög två bruna kärrhökar och en stund senare fyllde en norrsträckande blå kärrhökshona på.

Ute på Sandön var vadarna många – speciellt myrspovarna. Minst 40 av dem rastade på revlarna. Några i vackert röda sommardräkter, andra i mer blygsamma grå vinterdräkter. Tillsammans med dem flera storspovar, skärfläckor, rödbenor, strandskator och några större strandpipare.

En flock med stjärtänder simmade innanför Själrönnen och på stenarna runt om vilade både fisk- och kentska tärnor.

KOF - måndagsexkursion till Sandön, foto Carina Palm

Tommy Strandek informerade om arbetet han och övriga medlemmar i KOFs fågelskyddsgrupp lagt ner för att återställa området med häckande tärnor. Ca sextio ungar kom på vingarna förra sommaren men därefter saboterades både elstängsel och dynerna av kraftiga höststormar. Nu har man återställt området och väntar på att tärnorna ska återvända. Webkameran är på plats och kommer att sända via länk på startsidan inom kort.

På väg tillbaka via bryggan visade både skäggmesar och sävsparvar upp sig – och vid bryggslutet sjöng en vitstjärning blåhake från vassen!!!

Ledare för kvällens exkursion var Lars Hallbeck och Thomas Wallin.

Grågås
Knölsvan
Gravand
Snatterand
Gräsand
Stjärtand
Kricka
Ejder
Storskrake
Småskrake
Fasan
Ringduva
Strandskata
Skärfläcka
Större strandpipare
Storspov
Myrspov
Rödbena
Skrattmås
Fiskmås
Havstrut
Gråtrut
Kentsk tärna
Fisktärna
Storskarv
Sparvhök
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Kråka
Skäggmes
Ladusvala
Vitstjärnig blåhake
Sädesärla
Sävsparv