Kentsk tärna och stenskvätta

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Grytskären - ejderhona, foto Marjan Huiskes

Årets först måndagsexkursion den 1 april lockade ca 25 KOFare att lämna påskborden för en kvällsvandring längs kusten innanför Grytskären.

Måndagsexkursion till Grytskären, foto Anna-Lena Harmsund
Foto Anna-Lena Harmsund

Redan vid parkeringen visade en nyanländ stenskvätta upp sig och därefter uppenbarade sig vårtecknen ett efter ett: storspovarna spelade, sånglärkor och en taltrast sjöng ljudligt, från ett oskördat fält hördes en rapphöna spela och ute på stenarna i Hovalds hamn rastade en kentsk tärna.

Måndagsexkursion till Grytskären - sädesärla och stenskvätta, foto Marjan Huiskes
Sädesärla och stenskvätta, foto Marjan Huiskes
Måndagsexkursion till Grytskären - storskrake och ejdrar, foto Marjan Huiskes
Storskrake och ejdrar, foto Marjan Huiskes

Simänderna var många och lätta att hitta på det lugna havet; gräs-, bläsänderna och krickorna var flest men bland dem simmade också en snatterandshane och ett stjärtandspar. En storskrake bjöd på nära och spektakulär uppvisning när han bröt mot ålfiskförbudet och med visst besvär lyckades svälja den avlånga kvällsmaten. På Yttre Grytskären vilade flera toppskarvar bland sina större släktingar storskarvarna.

Kvällens exkursion leddes av Anna-Lena Harmsund, Lars Hallbeck och Thomas Wallin

Vitkindad gås
Grågås
Knölsvan
Gravand
Snatterand
Bläsand
Gräsand
Stjärtand
Kricka
Ejder
Knipa
Storskrake
Småskrake
Rapphöna
Fasan
Ringduva
Skäggdopping
Strandskata
Storspov
Skrattmås
Havstrut
Gråtrut
Kentsk tärna
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Sånglärka
Stare
Taltrast
Stenskvätta
Sädesärla
Gulsparv

Knubbsäl