KOF-dagen 2020

Publicerad av webbgruppen den

KOF-dagen 2020. Foto Totta Sandberg
KOF-dagen 2020. Foto Totta Sandberg

KOF dagen vid Sandön börjar få år på nacken, liksom själva föreningen som fyller 50 i år. Det var ”öppen gräsmatta” den 13 september mellan kl 10 – 14, men i sitt välkomstanförande under förmiddagen anknöt ordförande Thomas Terne just till vårt jubileumsår. Planerad fest för anstå av kända skäl, liksom inneträffar och föreläsningar. Däremot tillåter vi oss att vara ute!

KOF-dagen 2020. Foto Totta Sandberg

Vid samlingen berättade också Lars Forsén om arbetet med att försöka återställa västra delen av Sandön som attraktiv häckningsplats för skrattmås och tärnor. Då alldeles särskilt för Lars (och föreningens!) och hans stora lilla kärlek, småtärnan. Skyddsarbetet inbegriper vegetationsröjning, stakethinder mot räv och utsättningar av vettar – enligt Falsterbonäsmodell – för att locka till kolonisering. Allt kan ta sina rundliga säsonger, men låt oss hoppas att vi framöver får ett ”vitt” och försvarstaggat moln av tärnor och mås på Sandön.

Karl-Erik Söderkvist redogjorde kort för föreningens ”vakthållning” kring framförallt skogsbiotoper, just nu särskilt Tursköpsskogen och ev planer på röjning för skogsbete. Tobias Christoffersson nämnde vårt KOFblad och en liten historik kring föreningens tillblivelse, bl a intervju med vår hedersordförande Lasse Karlsson – som också var på plats idag.

Vad gäller programpunkter under hösten/vintern hänvisar vi till programsidan. Det är snabbaste sättet att kunna ge besked och ev kontrabesked som kan bli aktuella detta ”märkliga” år.

KOF-dagen 2020. Foto Totta Sandberg

Så – Thomas Terne sträckte ut handen och bjöd in till fika. Valfri turordning, en del satsade först på hembakta rulltårtan (gott TT!, varje bit var jubileumsflaggad) för att därefter svänga fram på korv och bröd. En del fingrade efter plånboken eller swishmobilen – och det var visst värt en slant! – men stolta serveringsfolket kunde generöst säga; föreningen bjuder!

Mycket trevligt mingel och prat, just så som det skall vara på en föreningsdag.

Fåglarna då? Jodå, dryga femtiotalet arter från utkiken vid flaggstångsparkeringen. Några gick ut på själva Sandön och kunde säkert då räkna in ytterligare arter. Själv tycker jag det var lite kul med fyra tornseglare som drog svagt mot sydväst – vi ses i maj! Dessförinnan är alla välkomna på de aktiviteter KOF kan erbjuda under månaderna framöver.

TACK Thomas, Lars, Tobias, Totta – plus ev annan som jag missar skrivande stund…? för allt praktiskt arbete med dagen.

Text: Ulrik Alm
Foto: Totta Sandberg
Artlista: Oskar Lindberg

Artlista – 77 arter

Knölsvan
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Bläsand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Vigg
Ejder
Sjöorre
Knipa
Småskrake
Storskrake
Fasan
Smådopping
Gråhakedopping
Svarthakedopping
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Sparvhök
Ormvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Vattenrall
Sothöna
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Kärrsnäppa
Enkelbeckasin
Myrspov
Storspov
Gluttsnäppa
Storlabb
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut
Havstrut
Kentsk tärna
Sillgrissla
Tobisgrissla
Tamduva
Ringduva
Tornseglare
Kungsfiskare
Ladusvala
Trädpiplärka
Sädesärla
Järnsparv
Gransångare
Skäggmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Skata
Kaja
Kråka
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Grönfink
Grönsiska
Gråsiska
Gulsparv
Sävsparv