En riktigt skön 13-augustimorgon då vi samlades på grusparkeringen strax innan kl. 05. Mårten, Sara, Micke och Klas på plats för att förbereda inför dagens uppdrag – att förevisa ringmärkning för föreningens medlemmar på Sockerbruksdammarna, Hasslarp.

Tydligen hann Micke med en avstickare för proviantering (?) inför förberedelsearbetet – foto: Henrik Johansson

Två personer stod redo kl. 06 och ytterligare några anslöt allt eftersom. Lite mer fågel i rörelse denna morgon jämfört med de senaste helgerna och dagens sammanställning slutade vid 132 nymärkningar fördelade på 17 olika arter. En i vårt tycke ganska perfekt förevisningsdag med en lite lagom blandning av arter som vi fick möjlighet att studera. Samtliga deltagare verkade glada och nöjda då vi p g a värmen packade ihop redan vid 10-tiden.

I fångsten dominerade kärrsångare, gransångare och rörsångare, följt av lövsångare och törnsångare. Så här långt in i augusti mestadels ungfåglar med inslag av enstaka gamla individer.

Lite udda var säsongens första svartvita flugsnappare (ungfågel), vilket alltid är en trevlig art att visa upp – foto: Henrik Johansson

Andra tacksamma förevisningsarter var härmsångare, näktergal, rödstjärt, sävsångare och ärtsångare.

.

Ytterligare två äldre kontroller av fåglar vi märkt tidigare dokumenterades. Båda gällde trädgårdssångare, en märkt 2020 och en märkt 2021.

Vid sidan av märkningen inte så mycket traditionell skådning men viss sträckrörelse av trädpiplärkor och gulärlor noterades. En brun kärrhök svepte förbi märkplatsen och från Fleningedammarna hördes spelade smådoppingar. I vadarväg några gluttsnäppor och skogssnäppor. Från Mårtens runda rapporterades dessutom en vattenrall och en ung gök.

Henrik Johansson


Märkta säsongen 2022:
Art:Fångade idag:Totalt:
Blåmes44
Gransångare2570
Gräshoppsångare9
Gulsparv4
Gärdsmyg28
Hämpling1
Härmsångare18
Järnsparv216
Koltrast8
Kärrsångare29155
Lövsångare1442
Näktergal115
Pilfink1
Ringduva22
Rödstjärt38
Rörsångare1747
Skrattmås1
Sparvhök1
Strandskata3
Större hackspett1
Svarthätta736
Svart-vit flugsnappare11
Sävsparv29
Sävsångare322
Talgoxe73
Tofsvipa2
Trädgårdssångare928
Trädkrypare1
Törnsångare1341
Ärtsångare113
SUMMA:132670
Kontroller säsongen 2022:
Art:Kontroller idag:Totalt:
Gransångare5
Gärdsmyg1
Järnsparv3
Koltrast1
Kärrsångare9
Lövsångare1
Näktergal12
Rörsångare4
Svarthätta2
Sävsparv2
Sävsångare3
Trädgårdssångare23
Törnsångare2
Summa:338

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2022) lite närmare.