KOFare i Falsterbo

Publicerad av webbgruppen den

Kungsfiskare på exkursion med KOF till Falsterbo. Foto Micke Jönsson

Mörkblå regnmoln snurrade hotfullt runt Falsterbonäset när KOF höll exkursion söndagen den 18 september.

Innan regnet kom vid 13-tiden fick vi se och höra stora mängder småfåglar sträcka söderut. Grönsiskor, bo- och bergfinkar, ängs- och trädpiplärkor och järnsparvar fyllde himlen.

Exkursion med KOF till Falsterbo. Foto Lisa Lund
Foto Lisa Lund

Några gulärlor och en forsärla rastade en kort stund och en brun och en blå kärrhök födosökte. Ladusvalorna fyllde på med energi innan de också stack ut över havet. Inga stora mängder rovfåglar sträckte ut, säkerligen beroende på vädret, men vi räknade in 71 sparvhökar, 12 ormvråkar, 1 havsörn och 2 tornfalkar.

Mitt i fikat på Kolabacken larmades det ut att en ringmärkt kungsfiskare skulle visas upp vid fyren. Det ville vi inte missa så vi släppte muggar och mackor och skyndade oss till fyren. Vilken liten juvel, helt bedårande att se på nära håll.

Exkursion med KOF till Falsterbo. Foto Micke Jönsson
Foto Micke Jönsson

Vid Skanörs ljung fanns inte mycket att se så istället körde vi till Flommen för att leta efter vadare. 120 enkelbeckasiner rastade där tillsammans med tofsvipor, svartsnäppor och några enstaka gluttsnäppor.

Eftersom vi hade en icke svensktalande deltagare med oss idag pratades det både svenska och engelska och alla hjälptes åt att klura ut vad fåglarna hette på engelska. Fågelboken blev flitigt använd.

Tack alla för en trevlig exkursionsdag!

Text: Lisa Lund
Foto Lisa Lund och Micke Jönsson
Artlista: Micke Jönsson

Artlista – 71 arter

Kanadagås
Vitkindad gås
Grågås
Knölsvan
Gravand
Bläsand
Gräsand
Stjärtand
Kricka
Vigg
Ejder
Knipa
Småskrake
Fasan
Smådopping
Grå häger
Storskarv
Sparvhök 73
Brun kärrhök 2
Blå kärrhök 1
Havsörn 1 ad
Ormvråk 12
Sothöna
Skärfläcka 3
Tofsvipa
Större strandpipare 1
Storspov 2
Enkelbeckasin 120
Drillsnäppa
Svartsnäppa 9
Gluttsnäppa 2
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Skogsduva 8
Ringduva
Tornseglare 1
Kungsfiskare
Större hackspett
Gröngöling
Tornfalk
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Blåmes
Talgoxe
Trädlärka 5
Sånglärka 2
Ladusvala 100
Lövsångare 3
Gransångare 5
Kungsfågel
Gärdsmyg
Stare
Koltrast
Taltrast
Rödhake
Järnsparv
Gulärla 10
Forsärla 2
Ängspiplärka
Trädpiplärka 20
Bofink
Bergfink
Grönfink
Hämpling
Mindre korsnäbb 17
Steglits
Grönsiska