29 juli – Kärrsångarna eller “krång” som ringmärkningsförkortningen heter är på väg söderut nu, i alla fall de adulta fåglarna medan årsungarna kan stanna kvar ett tag till. Så trots att vi körde på 2/3 av nätkapaciteten märkte vi 41 kärrsångare varav några feta och fina och redo för att sträcka.

Nätfångst, Micke plockar fåglar – foto: Klas Rosenkvist

Totalt blev det 108 nymärkningar av 18 arter och två gamla kontroller.

Två fångade gulsparvar blev det idag – foto: Klas Rosenkvist

På morgonen stod det två ägretthägrar i västra fleningedammen tillsammans med 12 gråhägrar och senare på förmiddagen flög det förbi två skräntärnor och två svartsnäppor.

Laguppställningen var Klas, Mårten och Micke.

Klas Rosenkvist

Märkta säsong 2023:
Art:Fångade idag:Totalt:
Blåmes165
Bofink2
Gransångare1454
Gräshoppsångare5
Grönfink1
Gulsparv22
Gärdsmyg16
Hämpling3
Härmsångare3
Järnsparv615
Koltrast8
Kråka1
Kungsfiskare1
Kärrsångare41124
Lövsångare516
Näktergal117
Rödbena1
Rödstjärt416
Rörsångare526
Steglits2
Strandskata3
Svarthätta418
Sädesärla1
Sävsparv322
Sävsångare834
Talgoxe344
Taltrast13
Trädgårdssångare116
Törnskata1
Törnsångare746
Ärtsångare110
SUMMA:108566
Kontroller säsong 2023:
Art:Kontroller idag:Totalt:
Blåmes1
Gransångare2
Gärdsmyg1
Järnsparv7
Koltrast2
Kärrsångare116
Lövsångare2
Näktergal1
Rörsångare3
Svarthätta2
Sävsparv2
Sävsångare14
Talgoxe5
Trädgårdssångare2
Törnsångare1
Ärtsångare1
Summa:252
Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2023) lite närmare.