Omstart i verksamheten 8 juli. Även denna gång tog vi ner näten ganska tidigt på grund av det varma, klara och stilla vädret, men passerade ändå ”skamgränsen” 100 nymärkningar och landade på 116 med höga 23 olika arter. Till det 8 gamla kontroller.

Kungsfiskare – foto: Klas Rosenkvist

Det blev ett nät mindre än tidigare eftersom en av våra nätstolpar hade försvunnit i samband med att kommunen röjt bort jättebjörnlokor vid den nätgatan. Gräshoppsångarna sjunger fortfarande och de första ungfåglarna av gräshoppsångare och kärrsångare märktes. Sen var 7 nymärkningar av rödstjärt udda då dagsrekordet på 8 är från 10 september, inte början av juli.

Nämnvärda kontroller var en rörsångare (CL29409) märkt som 2+ 2019-07-24 och tidigare kontrollerad 2020-06-28, nu minst 5 år gammal. Samt en svarthätta (1HA39602) märkt som 2+ hane 2020-08-06 och nu är minst 4 år gammal. Svarthättor har vi bara ett 10-tal kontroller från år till år och denna var vår tredje som är 4 år eller äldre.

Glada märkare var Henrik, Mårten och Sara.

– Klas Rosenkvist –

Märkta säsong 2023:
Art:Fångade idag:Totalt:
Blåmes944
Bofink11
Gransångare1023
Gräshoppsångare35
Grönfink1
Gärdsmyg23
Hämpling22
Härmsångare13
Järnsparv25
Koltrast34
Kungsfiskare11
Kärrsångare1034
Lövsångare56
Näktergal415
Rödstjärt78
Rörsångare715
Steglits1
Svarthätta68
Sädesärla1
Sävsparv315
Sävsångare511
Talgoxe1232
Taltrast2
Trädgårdssångare410
Törnskata11
Törnsångare1731
Ärtsångare17
SUMMA:116294
Kontroller säsong 2023:
Art:Kontroller idag:Totalt:
Blåmes1
Gransångare12
Gärdsmyg1
Järnsparv6
Koltrast2
Kärrsångare215
Lövsångare2
Näktergal1
Rörsångare12
Svarthätta22
Sävsparv12
Sävsångare2
Talgoxe5
Trädgårdssångare12
Törnsångare1
Ärtsångare1
Summa:847
Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2023) lite närmare.