Kvällsfåglar längs Öresundskusten

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Hittarp. Foto Marjan Huiskes
Måndagsexkursion till Hittarp. Foto Micke Jönsson
Foto: Gunbritt Linderholm Jönsson

Måndagen den 23 maj samlades vi vid Larödsbaden där tillräckligt många kunde parkera. Vi blev ungefär 25 skådare som tog en tur norrut längs kusten, upp genom lövskogen nedanför Kulla Gunnarstorp och tillbaka bort till bilarna igen. Turen leddes av Micke Jönsson, se också hans artlista nedan.

Vi slogs redan från starten av att det är få fåglar som kommit i år. De flesta arterna är komna som förväntat, men numerären är klen. Såväl ute på Öresund som inne i skogen såg och hörde vi färre fåglar än förväntat. En kort sekund hörde vi av en härmsångare. Annars fanns där mest gransångare, bofinkar och rödhakar inne i skogen. Ringduvan påtalade som sig bör att den har en ring. Svalor svirrade över husen och ute på revet. Såväl hus- som ladusvalor noterade vi. Och koltrasten kvintilerade som vanligt i ganska hård konkurrens av svarthättan. Vem har den tjusigaste strofen?

Måndagsexkursion till Hittarp. Foto Marjan Huiskes
Grå häger och ejder. Foto Marjan Huiskes

Öresund bjöd mest på gräsänder, som misstänktes vara mer parkänder då dom inte lyfte när vi kom. Där fanns också häger, ejder och gravänder. Såväl gräsänder som ejder uppvisade årets produktion av ungar. Rovfåglar var det ont om denna kväll.

Måndagsexkursion till Hittarp. Foto Marjan Huiskes
Foto Marjan Huiskes

Inne i den väl stängslade skogen visade Bosse Svoréns getter också upp sina killingar för oss. Otroligt charmiga. Getterna har tagits dit för slybekämpning och, inte minst, för bekämpning av den invasiva tysklönnen. Fladdermössen har getts en ny bostad i ett av värnen. Man ser en ”skorsten” i plåt som satts dit som entré. Förhoppningsvis betyder det att fladdermössen går en ljus framtid till mötes i natten.

Redan kommande måndag har KOF den sista måndagsexkursionen för denna vårsäsong. Då utgår vi från Höganäs. Vi ses där & då!

Text: Lasse Blychert
Artlista: Micke Jönsson
Foto: Gunbritt Linderholm Jönsson och Marjan Huiskes

Artlista – 37 arter

Knölsvan
Gravand
Gräsand
Ejder
Grå häger
Storskarv
Strandskata
Skrattmås
Gråtrut
Ringduva
Tornseglare
Större hackspett
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Blåmes
Talgoxe
Ladusvala
Hussvala
Svarthätta
Ärtsångare
Törnsångare
Gärdsmyg
Stare
Koltrast
Taltrast
Rödhake
Pilfink
Järnsparv
Sädesärla
Bofink
Stenknäck
Grönfink
Hämpling
Steglits
Gulsparv