Då vi bara var tre stycken idag – 17 juli – valde vi att halvera antalet nät som var uppe för att inte riskera att fånga fler fåglar än vad vi kan hantera inom rimlig tid.

Dagens lilla styrka, Klas, Sara och Mårten (bilden dock från den 25 juni) – foto: Henrik Johansson

Mårten hade alla nät uppe på sin “lilla runda” och vi kompletterade med några på den långa rundan.

En behaglig morgon med torr vegetation, mulet väder och en sjungande gräshoppsångare.

Gräshoppsångare – foto: Klas Rosenkvist

Lite oväntat att talgoxe är dagens och säsongens hittills talrikaste art, vi hoppas att sångarna snart passerar dem i antal. Totalt märkte vi idag 81 individer av 17 arter.

Glädjande att den unga skrattmåsen som vi märkte i juni är vid god vigör och numera är helt flygg. Den stod på häckön och tiggde ivrigt på en förälder.

En gluttsnäppa rastade och en fiskgjuse hade fiskelycka i dammarna. Fem mänskliga fiskare prövade lyckan i frigolitdammen.

Klas Rosenkvist

Märkta säsongen 2022:
Art:Fångade idag:Totalt:
Blåmes1542
Gransångare730
Gräshoppsångare16
Gulsparv4
Gärdsmyg24
Hämpling1
Härmsångare4
Järnsparv29
Koltrast27
Kärrsångare953
Lövsångare59
Näktergal13
Pilfink1
Rödstjärt23
Rörsångare46
Skrattmås1
Sparvhök1
Strandskata3
Större hackspett1
Svarthätta124
Sävsparv14
Sävsångare48
Talgoxe2069
Tofsvipa2
Trädgårdssångare28
Trädkrypare1
Törnsångare115
Ärtsångare36
SUMMA:81335
Kontroller säsongen 2022:
Sävsångare – foto: Klas Rosenkvist

Bland kontrollerna idag en sävsångare som vi märkte 2019 (1k) och därefter kontrollerad både 2020 och 2021. Dessutom en rörsångare som blev märkt i juli 2019 och som nu kontrollerades.

Art:Kontroller idag:Totalt:
Gransångare4
Gärdsmyg1
Järnsparv3
Koltrast1
Kärrsångare7
Lövsångare1
Näktergal1
Rörsångare34
Sävsparv2
Sävsångare23
Törnsångare2
Summa:529
Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2022) lite närmare.