Under lördagen – den 18:e – genomfördes säsongens andra septembermärkning. Säsongen börjar lida mot sitt slut i takt med att flera av de tropikflyttande arterna nu lämnat.

Rörsångare i nätet – foto: Henrik Johansson

Redan i gryningen hördes knäppande rödhakar från buskar och snår samt en och annan järnsparv i luften. Morgonen var behaglig med ett lätt molntäcke, en svag ganska ljummen nordostvind och omkring 13 grader.

Rödstjärt, kanske bland säsongens sista? – foto: Henrik Johansson
Även denna törnsångare hör kanske till ”de sista för säsongen”? – foto: Klas Rosenkvist

Jämfört med för två veckor sedan betydligt mer fågel i området och totalt ringmärktes 96 individer fördelade på 13 olika arter. Dominerande arter var järnsparv, rödhake, gransångare och svarthätta som tillsammans stod för nästan ¾-delar av den totala fångsten. Arter som nu s a s ”sjunger på sista versen” är kärrsångare, rödstjärt, trädpiplärka, trädgårdssångare och törnsångare vilka märktes med endast någon enstaka individ.

Flera av de svarthättor och rörsångare som fångades var rejält feta och således väl förberedda för att ge sig av söderut.

Svarthätta, en hona väl i hull – foto: Henrik Johansson

Två stenfalkar sågs under en stund jaga i området och i Fleningedammarna räknades 17 smådoppingar. Ett glest småfågelsträck pågick under morgonen och såväl forsärla som rödstrupig piplärka hördes tillfälligt.

Klas, Sara och Mårten i vanlig ordning på plats strax innan gryningen. Besökte märkplatsen gjorde Bengt Andersson.

– Henrik Johansson –

Märkta idag:

Blåmes855
Flodsångare1
Gransångare12155
Gräshoppsångare18
Grönfink7
Gulsparv10
Gulärla1
Gärdsmyg110
Göktyta1
Hämpling2
Härmsångare3
Järnsparv3058
Koltrast11
Kärrsångare2266
Lövsångare85
Nattskärra1
Näktergal11
Rödhake1825
Rödstjärt123
Rörsångare8119
Steglits16
Svarthätta1068
Svartvit flugsnappare5
Sädesärla1
Sävsparv16
Sävsångare44
Talgoxe355
Tornseglare1
Trädgårdssångare161
Trädpiplärka121
Törnskata4
Törnsångare186
Ärtsångare18
SUMMA:961259

Inga nya kontroller

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmar.