Säsongens tionde märktillfälle – 29 aug – blev en lugn tillställning, den i särklass lugnaste märkmorgonen denna sommar. Inte mycket smått som rörde sig i området och väldigt sparsamt med fågel i luften. Totalt fångades och märktes endast 53 fåglar av trots allt 18 olika arter.

Klas, Mårten och Sara punktligt på plats i gryningen kl 5.15. En ganska ljummen augustimorgon med 16 grader, mulet och en måttlig ganska jämn vind från nordost som låg på in i vissa av nätplatserna.

Säsongens första svala, en vacker ung backsvala, ringmärktes vilket var den hittills 7:e märkta. Senast det begav sig var i augusti -16 – foto: Henrik Johansson

I takt med att området sedan några år skogar igen, på bekostnad av minskande arealer vassområden, övernattar allt färre svalor (och gulärlor) kring dammarna. Det är för övrigt även tydligt att häckande vasslevande arter, exempelvis rörsångare, sävsångare och sävsparv minskar i området.

Nämnvärt i övrigt var säsongens 4:e unga törnskata samt en gammal järnsparv som vi märkte i juli -19 och som vi fångade vid premiären för två månader sedan, men inte sett till sedan dess.

Lite kuriosa från dagen var då en av fritidsfiskarna sökte upp oss och på knackig engelska frågade vad vi hade i påsarna. Vi visade och berättade att det var småfåglar som fångades varvid den spontana följdfrågan var om vi år dom?

– Henrik Johansson –

Detta fångades:
Backsvala11
Blåmes147
Flodsångare1
Gransångare12140
Gräshoppsångare16
Grönfink7
Gulsparv10
Gulärla1
Gärdsmyg19
Göktyta1
Hämpling2
Härmsångare3
Järnsparv120
Koltrast111
Kärrsångare8260
Lövsångare384
Nattskärra1
Näktergal11
Rödhake3
Rödstjärt222
Rörsångare8104
Steglits114
Svarthätta450
Svartvit flugsnappare5
Sädesärla1
Sävsparv16
Sävsångare141
Talgoxe50
Tornseglare1
Trädgårdssångare159
Trädpiplärka220
Törnskata14
Törnsångare384
Ärtsångare217
SUMMA531116
Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmar.

Det finns även annat trevligt att titta på, t.ex vinbergssnäckan – foto: Henrik Johansson